Algúns autores contemporáneos destacados

Álcala Navarro, Xavier
Aleixandre, Marialar
Bernárdez Vilar, Xoán

Calvo Rego, "Tucho Calvo"

Casado Martínez, Xoan Manuel

Conde Cid, Alfredo
Diéguez Váquez, Lois
Fernán-Vello, Miguel Anxo
Fernández Ferreiro, Xosé

Fernández Freixanes, Victor

· Fernández Naval, Francisco Xosé
· Fernández Teijeiro, Manuel María
  Fonte, Crespo Ramiro

· González Reigosa, Carlos
· Graña Villar, Bernardino
  Heinze de Lorenzo, Úrsula

· Ledo Andión, Margarita
· Martín Iglesias, Francisco
· Martínez Oca, Xosé Manuel
  Méndez Ferrín, X. L.
  

· Neira Vilas, Xosé
  Murado García, Miguel Anxo
  Pena Sánchez, X.R.
· Rábade Paredes, Xesús
· Raña Lana, Román
. Rivas Barros, Manuel
· Riveiro Loureiro, Manuel
· Rubial, R. Euloxio
  Taibo Arias, Xoán Ignacio

· Toro Santos, Xesús M. De
  Vidal Bolaño, Roberto

Álcala Navarro, Xavier
Naceu en Miguelturra, Cidade Real. Pasa a súa infancia en Ferrol
Obras:
1972: Voltar, Seis personaxes e un fado
1978: A fundación e outras narracións
1978: A Insua
1980: A nosa cinza
1980: Fábula
1982: Nos pagos de Huinca Loo
1984: O larvisión e outros relatos
1986: Tertulia
1988: Fumes de papel
1990: Cárcere verde
1991: Latitude Austral
1992: Viaxes no país de Elal
1992: Contos das Américas
1992: Contos do impaís
1993: Contra el viento
1993: Argentina
1994: Relatos feitos de sangue
1996: Código morse
1998: Alén da desventura
1998: La Habana flash


Aleixandre, Marilar
(María Pilar Jiménez Aleixandre)
Naceu en Madrid en 1947
Obras:
1993: Tránsito dos gramáticos
1994: A expedición do Pacífico

1995: O rescate do peneireiro
1995: Nogard
1996: O trasno de alqueidón
1996: Lobos nas illas
1996: Dubidar para aprender
1997: A formiga coxa
1998: A compañía clandestina de contrapublicidade
1999: Imos xuntos camiñar
1999: A banda sen futuro
1999: Catálogo de velenos
1999: Defecto 2000 : (antoloxía de poetas de los 90)
2000: A formiga coxa
2000: Castelao Segundo Rañolas
2001: Unha presa de terra
2001: Paxaros de papel
2001: Teoría do caos
2001: 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez
2001: Contos para levar no peto
2001: Chápiro verde
2002: O trasno de Alqueidón

· Bernárdez Vilar, Xoán
Naceu en Marín en 1936
Obras:
1976: Un home de Vilameán
1983: ¡Ouveade, naves de Tarsish!
1984: Homo sapiens
1985: Vento do norte, Vento do sul
1987: No ano da cometa
1992: ¡Xerusalén, Xerusalén!..
1996: Big-Bang
2001: Vidas paralelas. A arte ó servicio do poder
2001: Antes da invención de América as descubertas precolobinas s. XV
2001: A saga da illa sen noite

· Calvo Rego, "Tucho Calvo"
Naceu en Venezuela en 1954
Obras:
1981: Froito das lembranzas
1982: A gran novela (relato)
1983: Astra o confín
1996: Telúrico
1998: Valentín Paz Andrade; a memoria do século
1999: Luz de Abrente
2000: A castaña que chegou a arbore
2000: O xabaril branco


· Casado Martínez, Xoan Manuel
Naceu en Barcelona en 1949
Obras:
1973: Rexistro de menores espantos (poesía)
1980: Os preludios (poesía)
1982: Libro de Caldelas (poesía)
1985: O inverno do lobo
1986: Antigo futuro (poesía)
1986: Os brasileiros

· Conde Cid, Alfredo
Naceu en Allariz, Ourense, en 1945
Obras:
1968: Mencer de lúas
1974: Memento de vivos
1978: Contubernio catro de Tomé S.
1978: Come e bebe que o barco é do amo
1981: Breixo
1982: Memoria de Noa
1984: Xa vai o Griffón no vento
1987: El griffón
1989: Una conversación en la Habana
1989: Música sacra
1991: "Los otros días" , en castelán (Premio Nadal)
1991: El tercer lugar
1992: Cubita, la bella
1995: Siempre me matan
1995: O barco
1996: A casa de Adara
1998: O fácil que é matar
1998: Xa vai o griffón no vento
2000: Peregrino de invierno
2001: Azul cobalto: historia posible do marqués de Sargadelos

· Diéguez Váquez, Lois
Naceu en Monforte en 1944
1966: Albre de espranza (poesía)
1968: Cancións para un agromar branco e azul
1968: A torre de Babel
1972: O tempo sin saída (poesía)
1982: O ferro dos días
1976: Galou Z-28
1986: A canción do vagabundo
1989: Artanusa
1993: Monólogos no espello
1995: Tres sombras góticas e unha rosa
1997: Henriqueta na galería
1999: Viaxe ás terras encantadas de Lemos
2001: Ónfalos (poesía)


·Fernán-Vello, MIguel Anxo

Miguel Anxo Fernán-Vello (Cospeito, Lugo, 1958), poeta , dramaturgo, realizou estudios de Música (Guitarra clásica) no Conservatorio Superior de Música de A Coruña e de Psicoloxía e Filoloxía Hispánica na Universidade de A Coruña e Santiago de Compostela .
Conferenciante e articulista, imparte numerosas conferencias en Galicia, España e Portugal, así como leccións de curso en diversas Universidades españolas. Participa tamén como poñente en diversos Congresos nacionais e internacionais sobre literatura.
Como articulista de prensa e colaborador de revistas literarias, desenvolve una intensa labor, estando presentes súas colaboracións nos principais diarios de Galicia e en diversas revistas literarias españolas e portuguesas.
No año 1991 funda a empresa editora Edicións Espiral Maior -da que é director e administrador-, Ten máis de 215 títulos publicados, con especial atención a poesía..
Nos anos 1985 e 1997 foi finalista do Premio Nacional do Estado de Literatura cos libros de poemas: Seivas de amor e tránsito e As certezas do clima.
A obra poética de Miguel Anxo Fernán-Vello foi traducida ao español (La raíz poseída, Zaragoza, 1989) e ao catalán (Llibre dels paisatges vius, Lleida, 1995) e figura en importantes antoloxías editadas en Galicia, España, Cataluña, Italia, Brasil, Bélxica, Rusia, Inglaterra e Portugal.

PREMIOS LITERARIOS (Selección).
Poesía.
1981: I Premio Concurso Nacional de Poesía "O Facho"
1983: Premio Celso Emilio Ferreiro del Concello de Vigo
1984: Premio Esquío
1985: Premio de la Crítica Española
1992: Premio Xacobeo de Poesía (Xunta de Galicia)
1996: Premio Martín Códax
Teatro
1981: Premio de Teatro Breve de la Escola Dramática Galega
1983: Premio de Teatro Breve de la Escola Dramática Galega
1985: Premio de Teatro Breve de la Escola Dramática Galega
1988: Premio Biblioteca do Arlequín
1990: Premio Biblioteca do Arlequín
Polo seu compromiso coa súa lingua galega
2003: Premio Reimóndez-Portela

Obra:
Libros de poesía
1984: Do desexo en corpo e alma
1984: Seivas de amor e tránsito
1984: Escolma de poesía galega 1976-1984
1984: De amor e desamor (10 poetas
1985: De amor e desamor II (10 poetas
1985: Livro das paisaxes vivas
1985: Memorial de brancura
1987: Entre água e fogo (Cantos da terra posuída)
1988: Antoloxía da poesía galega erótica e amatoria
1988: La emoción de la palabra
1990: Poesía gallega de hoy
1991: Fin de un milenio. Antología de la poesía gallega última
1992: Trópico das luas
1994: 50 anos de poesía galega
1994: Poemas de lenta nudez
1996: As certezas do clima
1999: Poemas

Libros de Teatro.
1981: A Tertulia das máscaras
1982: A estraña señorita Lou
1985: Auto insólito do autor
1989: Cuarteto para unha noite da verao
1990: A casa dos afogados: drama fantástico
Obra ensaística
O teatro galego actual (Grial, Galaxia, Vigo, 1985)
1986: Conversas en Compostela con Carbalho Calero , con Pillado Mayor
1989: A nación incesante. Conversas con Xosé Manuel Beiras, con Pillado Mayor
1995: A Coruña da cultura e a modernidade
1998: Homenaxe a Eduardo Blanco-Amor, con Carlos Pereira Martínez
2001: Estréase, por encargo da Orquesta Sinfónica de Galicia, a súa cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, con música de Juan Durán e baixo a batuta de Victor Pablo.

·· Fernández Ferreiro, Xosé
Naceu en Nogueira de Ramuín en 1931
1952: Ribeirana do Sil (poesía)
1959: A noite
1975: A morte de Frank Gónzalez
1978: Morrer en Castrelo de Miño
1980: Lenda dun afiador
1981: Corrupción e morte de Brigitte Bardot
1981: A ceo aberto
1982: Reportaxe cósmico
1985: A fraga dos paxaros salvaxes
1988: Agosto do 36
1989: O minotauro
1994: A cidade das chuvias
1996: O conto da boa e da mala pipa
1997: Co medo nas mans
· Fernández Freixanes, Victor
Naceu en Pontevedra en 1951
1976: Unha ducia de galegos
1980: Memoria dun fuxido
1982: O triángulo inscrito na circunferencia
1988: O enxoval da noiva
1990: Pontevedra, o día que perdemos o mar
1993: A cidade dos Césares
1997: Rías bajas

Fernández Naval, Francisco Xosé
Naceu en Ourense en 1956
Obras:
1980: A fonte abagañada (poesía)
1987: Pabellón habitado (poesía)
1988: O bosque das antas
1993: Tempo do crepúsculo
1997. sombras no laberinto
1998: Historias roubadas
1999: Días de cera
1999: O mundo da pesca na literatura galega
2001: Lendas de onte, soños de maña
2001: No corazón da fraga


·Manuel María Fernández Teijeiro.

Naceu en Outeiro de Rei, Lugo, o 6 de outubro de 1929. Cursou o bacharelato en Lugo, onde entra en contacto cos membros da tertulia do café “Méndez Núñez” (Fole, Piñeiro, Anxel Xohán...) e fortalecese seu interese pola literatura galega, que xa había espertado nel o seu mestre de Rábade , traballador na casa familiar, de nome Paderne que falaba espontaneamente en verso. Con Anxel Xohán prepara a colección de poesía Xistral, que en 1967 resucitará en Monforte de Lemos como editorial. Súa estadía en Compostela (Santiago de), durante o servicio militar, permítelle coller relación , a través de Piñeiro, cos galeguistas composteláns e cos membros da xeración “Nós”. Foi o trato co pintor Maside o que máis influíu poderosamente na súa formación. Obtén mais tarde, o título de procurador dos tribunais, profesión que exerce en Monforte dende 1958. En 1959 casa con Saleta Goi. Nos anos sesenta participa activamente nos primeiros intentos de organización política a nivel galego, afiliándose máis tarde a Unión do Pobo Galego (UPG) e as diferentes organizacións do movemento nacionalista. En 1985 retirouse da militancia política activa para se dedicar por completo á actividade literaria e cultural. A partires da súa xubilación, reside na cidade da Coruña. En 1995 foi homenaxeado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega na Coruña, en reconocemento a súa impresionante obra literaria.A súa obra foi traducida a numerosos idiomas.
É membro da Real Academia Galega dende febreiro de 2003

Algunhas das súas obras:
Poesía
1950: Muiñeiro de Brétemas
1952: Morrendo a cada intre
1954: Advento
1958: Documentos personaes
1962: Libro de pregos
1963: Mar maior
1968: Os Soños na gaiola
1968: Proba documental
1969: Versos pra cantar en feiras e romaxes
1969: Versos pra un pais de minifundios
1970: Remol
1970: Cancións do lusco e do fusco
1972: Odes num tempo de paz e alegría
1973: Informe pra axudar a alcender unha cerilla
1973: Aldraxe contra a xistra
1973: Laio e cramor pola Bretaña
1976: Cantos rodados para alleos e colonizados
1977: Poemas pra construír unha patria
1977: Poemas ó autono
1978: Libro da badaladas
1979: Catavento de neutrós domesticados
1979: Ás rúas do vento ceibe
1980: Terra Cha
1980: Bretemas do muiñeiro e poema da neboa aferrollada
1980: Versos de trinta outonos
1981: Poemas da labrada estremecida
1982: Escolma de poetas de Outeiro Rei
1982: Versos do lume e do vagalume
1984: Cantigueiro do Orcellón
1984: A luz resucitada
1985: O camiño é unha nostalxia
1986: Oráculos para cavaliños do demo
1986: Ritual para unha tribu capital do concello
1988: As lúcidas lúas do Outono
1988: Sonetos ao Val de Quiroga
1990: Cancioneiro de Monforte de Lemos
1991: Compendio de orballos e incertezas
1991: Hinos pra celebrar ao século futuro
1992: Panxoliñas
1993: Antoloxía poética
1993: A primavera de Venus
1993: Poemas a Compostela
1994: Cantigas e cantos de Pantón
1994: Poemas para dicirlle a dúas lagoas
1996: O Miño canle de luz e néboa
1997: Sonetos á casa de Hortas
2000: Brétemas de muiñeiro
2000: Camiños de luz e sombra
Narrativa:
1952: Contos en cuarto crecente e outras prosas
1971: O xornaleiro e sete testemuñas máis
1971: Kricoi, Fanoi e D. Lobanís
1990: Os ontes do silencio
1992: Cando o mar foi polo río
2002: A terra chá: poesía e paisaxe : discurso lido na súa recepción pública como académico numerario
2003: O bigote de Mimí
Teatro:
1957: Auto do taberneiro
1961: Auto do mariñerio
1970: Barriga verde
1976: Unha vez foi o trebón
1979: Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela
1979: Auto trascendental do ensino tradicional
1979: Farsa de Bululú


· Fonte, Crespo Ramiro
Naceu en Pontedeume en 1957. é licenciado en Filosofía e Letras. Profesor de Lingua e Literatura Galegas de instituto, é poeta, narrador e ensaísta, galardonado cos premios da Crítica de Galiza, Crítica Española, Losada Diéguez, Esquío, Irmandade do libro e Miguel González Garcés. Como poeta deuse a coñecer co Grupo Cravo Fondo, a finais dos 70, e autor dos libros de poesía
Obras:
1983: Asades da nada (poesía)
1984: Designium (poesía)
1988: Catro novelas sentimentais
1988: Pasa un segredo (poesía)
1986: Pensar na tempestade (poesía)
1989: Par despois do adeus
1990: As reglas de xogo
1990: Aves de paso
1991: As lúas suburbanas (poesía)
1991: Adeus norte (poesía)
1993: Os leopardos da lúa
1994: Soños eternos
2001: A rocha dos poscritos (poesía)
2003: Os meus ollos

2004: Os ollos da ponte


·Graña Villar, Bernardino

Naceu en Cangas do Morrazo en, 1932, foi catedrático de lingua e literatura en secundaria, exerceu ata a súa xubilación en 1991. Deu clases en diversos lugares de Galiza, Estado Español, e mesmo en São Paulo así como en Cangas. Dende os dezaoito anos forma parte, con Celso Emilio Ferreiro, da redacción da revista Alba de poesía, en 1958 participa en Madrid na fundación do grupo Brais Pinto. Premiado nas festas Minervais de Santiago de Compostela en 1954,1955,1959 e 1960, en 1978 recibe o Premio Galicia do Concello de S. de Compostela, en 1993 o Premio Merlín de literatura infantil en galego.
Bernardino Graña é poeta, ensaísta, autor de novelas e teatro, ademáis de recitador e conferenciante. Foi impulsor da Asociación de Escritores e Língua Galega (AELG) da que foi presidente. É unha das figuras máis importantes da literatura galega contemporánea.

Obras por datas de aparición:
Poesía
1958: Poema do home que quixo vivir
1966: Profecía do mar
1975: Non Vexo Vigo nin Cangas
1980: Se o noso amor e os peixes
1984: Sim-Cima do voar do tolo
1992: Himno verde
1995: Ardentía (obra poética completa)
1996: Cantiga de Santa María
1997: Luz de novembro
Teatro
1962: Vinte mil pesos crime
1975: Sinfarainin contra don Perfeuto
1979: Os Burros que comen ouro: (nunca cabalos serán), premio Abrente Ribadavia
Narrativa
1974: Fins do mundo
1990: Planeta de ratos tolos
1991: Xán Guindán pita choca ; Xán Guindán capitán (con.cassette)
1992: O Oso mimoso
1992: Namoro do lobo Pipo ; Na escola de don Perico
1992: O León e o paxaro rebelde
1994: Cristo e San Pedro ; Peregrinos : contos populares de Galicia
1994: Rata linda de Compostela
1995: Soy un pasmón, peatón
1995: O gaiteiro e o rato Pérez
1995: O lobo e o grillo
1995: Contra o león covarde
1996: Xan Guindán, mensaxeiro
1997: Xan Guindán e os salvaxes
1997: O quírico lambón

· González Reigosa, Carlos
Naceu en A Pastoriza,lugo, en 1948
Obras:
1982: Homes de tras de corda
1984: Crime en Compostela
1986: As pucharcas da lembranza
1987: Irmán Artur
1988: O misterio do barco perdido
1983: Conversas de C.R. con Torrente Ballester
1989: Fuxidos de sona
1991: Os outros disparos de Billy

· Heinze de Lorenzo, Úrsula
Naceu en Colonia, Alemaña, en 1941
Obras:
1982: O soño perdido de Elvira M.
1984: Remuiños en coiro
1985: O buzón dos nenos
1985: Arredor da muller en 18 mundos
1986: Sempre Cristina
1987: A casa abadonada
1989: Máis ala de Galicia
1989: Xente coma min
1991: A nena de ouro


· Ledo Andión, Margarita
Naceu en Castro de Rei, Lugo, en 1951
Obras:
1970: Parolar cun eu, nun intre, cun inseuto (poesía)
1973: O corvo érguese cedo (poesía)
1982: Prensa e galeguismo (ensaio)
1983: Mama-Fe
1988: Foto-Xoc e xornalismo en crise (ensaio)
1985: Trasalva ou violeta e o militar morto
1990: A porta blindada
1992: O diario post-televisivo


· Martín Iglesias, Francisco
Naceu en Lugo en 1940
Obras:
1971: Múxicas no espello
1975: O libro das adiviñas
1976: No cadeixo
1981: E agora cun ceo de lama
1985: ¿Qué cusa é cousa..? Libro das adiviñas
1986: Das cousas de Ramón Lamote
1988: Lembranza nova de vellos mesteres
1990: Servando primeiro rei do mundo enteiro
1991: Un robot pequeno
1991: Dende a muralla
1992: Tres historias para ler á noite
1994: Andanzas e amizades dun robot pequeno


·Martínez Oca, Xosé Manuel
Naceu en A Estrada, Pontevedra, en 1942
1980: A fuxida
1981: Os lóstregos e a carballeira
1981: A chamada escura dos caborcos
1981: A espada na auga
1982: Noite do luar
1983: Os chapurros
1983: Beiramar
1986: Detrás do silencio
1988: As florestas do Mañuema
1994: Diario de inverno


· Neira Vilas, Xosé
Naceu en Gres-Vila de Cruces, Pontevedra, en 1928, narrador, poeta e ensaista, é un dos homes de letras galegos con máis fonda repercusión no panorama literario da segunda metade do século. É membro da Academia Galega da Língua dende o ano 2001.
1961: Memorias dun neno labrego
1965: Xente no rodicio
1967: Camiño bretemoso
1968: Historias de emigrantes
1969: A muller de ferro
1971: Cartas a Lelo
1977: Aqueles anos do Moncho
1973: Remuiño de sombras
1973: Lar
1980: Nai
1980: Querido Tomás
1980: Galegos no golfo de México
1983: Castelao en Cuba
1986: Pan
1987: Tempo novo
1991: Guerrilleiros
1992: Rosalía de Castro e Cuba
1994: Poesía recadada
2003: Relatos mariñeiros·Méndez Ferrín, X. L.

Naceu en Ourense en 1938, e doutor en Filoloxía, catedrático de Literatura e membro da Academia Galega da Língua dende o 2000. No ano 1999 foi selecionado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, a petición da Academia Sueca, como candidato de literatura galega ó Premio
Nobel. É un dos grandes escritores en lingua galega, reconocido en todo o mundo.
1958: Percival e outras historias
1961: O crepúsculo e as formigas
1964: Arrabaldo do norte
1971: Retorno a Tagen Ata
1
974: Elipsis e outras sombras
1976: Antón e os inocentes
1976: Con pólvora e magnolias (poesía)
1980: Crónicas de nós
1982: Amor de Artur
1982: O fin dun canto (poesía)
1987: Bretaña, Esmeraldina
1991: Arraianos

1992: Erótica (poesía)
1994: Estirpe (poesía)
1999: No ventre do silencio


Murado García, Miguel Anxo
Naceu en Lugo en 1965
Obras:
1983: Metamorfosis benezianas (castelán)
1985: Bestiario dos descontentos
1986: De soñaos e delirios
1990: Lapidario dos heterodosos (poesía)
1990: Tres días sen facer nada (guión cinematográfico)
1991: A grande noite de Fiz (guión cinematográfico)
1992: Días impares e outros días

· Pena Sánchez, X.R.
Naceu en Betanzos en 1956
Obras:
1984: O reveso do espello
1987: Para despois do adeus
1991: Paixóns privadas


·Rábade Paredes, Xesús
Naceu en Cospeito, Lugo, en 1949
Obras:
1969: Xuntos cara ó mañán (poesía)
1974: A terra prometida
1980: Sangue na paisaxe (poesía)
1980: Morrer en Vilaquinte (con H. Villar)
1981: No aló de nós (poesía)
1983: Contos de nós e da xente
1984: O libro de María
1984: O libro que non se quería pechar
1987: Matria de sombra (poesía)
1987: Saraverde
1989: A palabra secreta
1991: Branca de Loboso
1993: Carballeira de pedra
1994: As sombras do barroco
2000: A vida de Manuel Murguía
2001: Cómo levar un morto

· Raña Lana, Román
Naceu en Vigo en 1960
Obras:
1981: Retrato de sombra en outono (poesía)
1984: Nas areias doutro mar (poesía)
1985: Extramuros da noite (poesía)
1988: Da muda primavera (poesía)
1989: O crime da rúa da Moeda Vella


· Rivas Barros, Manuel

Naceu en A Coruña en 1957
Obras:
1979: Libro do Entroido (poesía)
1981: Anisia e outras sombras (con Xavier Seoane)
1985: Balada nas praias do Oeste
1985: Todo ben
1987: Mohicania (poesía)
1989: Ningún cisne (poesía)
1989: Galicia, el bonsai atlántico (castelán)
1990: Un millon de vacas
1991: No millor país do mundo
1991: Os comedores de patacas
1992: Toxos e Flores
1996: O pobo da noite (poesía)
1996: ¿Que me queres amor?
1998: O lapis do carpinteiro
1999: Galicia, Galicia
1999: Ela maldita alma
2000: A man dos paíños
2002: As chamadas perdidas

2006: Os libros arden mal

· Riveiro Loureiro, Manuel
Naceu en A Coruña en 1933
Obras:
1977: Pola ida e pola volta
1982: O pau
1984: A moa
1988: As cereixas
1990: O patrón
1993: Corpo canso
1994: O pazo (teatro)
1994: A primeira pedra (teatro)

· Ruibal, R. Euloxio
Nace en Ordes en 1945. Compaxina o traballo de dramaturgo cos de galerista, editor e, eventualmente, guinista de cine.
Obras:
1974: Zardigot
1975: Enchenta
1
997: O cabodano : cousas do morte; A sombra do bon Cabaleiro
1988: Teatro infantil
1990: Azos de esguello
1992: Teatro infantil e xuvenil
1992: Fantástica viaxe de Sabela, a
1992: Unha macana de dote
1994: De corpo enteiro
1997: Jugamos a hacer teatro : recursos teatrales
1998: O circo de medianoite ; Maremia ; Actas escuras
1999: Son da buguina, o
2000: Casarriba
2000: Compostela na historia
2003: Xogo de máscaras
· Taibo Arias, Xoán Ignacio
Nace en Madrid en 1949
1975: Os inmortais
1977: O fotógrafo
1978: Homes de ningures
1980: Calendario de brétemas mañanceiras na miña praia atlántica
1991: Informe bestiario

· Toro Santos, Xesús M. De
Nace en S. de Compostela en 1956
1982: De 10 a 11
1983: Caixón desastre
1986: Polaroid
1988: Land Rover
1990: Ambulancia
1993: Tic-Tac
1994: A sombra cazadora
2002: Trece badaladas·Vidal Bolaño, Roberto
Naceu en Santiago de Compostela, en 1950, morrendo no 2002 como autor, director, dramaturgo e un dos promotores do teatro independente galego.
Obras:
1992: Días sen gloria
1992: Cochos
1995: Saxo tenor
1996: Touporroutou da lúa e do sol
1998: Rastros
1998: O circo de medianoite ; Maremia ; Actas escuras
1998: A ópera do patacón
2000: A burla do galo