Información de Galiza e do mundo
Directorio de Enlaces Clientes / Webs amigas
Novas de Galiza Prensa dixital en Galiza
Xunta de Galiza Información do goberno de Galiza, Consellerías....
Buscando emprego Información sobre traballo, contratacións, empregos
Parlamento de Galiza Información do Parlamento Galego
Valedor do pobo Alto Comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades
Deputacións de Galiza Información da Deputacións provinciais de Galiza
Congreso Deputados de España Información do Congreso de Deputados do Estado de España
Senado de España Información da Cámara do Senado do Estado de España.
Parlamento Europeu Os deputados europeus, a Europa das línguas.
Partidos políticos do parlamento galego Partidos políticos que representan a cidadanía no parlamento de Galiza.
Educación e pegagóxia na Galiza Información de educación e moito máis en Galiza
Fillos da Galiza Información sobre a emigración galega
Lingua e recursos galegos

Asociacións, dicionarios,... recursos para a lingua galega

Universidades de Galiza Informaciín sobre as universidades galegas.
Movimento ecoloxista

Información do movemento ecoloxista galego

Artistas, artes e museos Información sobre as artes, e museos de Galiza
Sindicatos Sindicatos en Galiza
Cidades de Galiza e concellos de Ferrolterra  
Novas internacionais Prensa dixital internacional
Novas do Estado Español Prensa dixital do Estado Español
De cultura Información cultural diversa, música, literatura, arquitectura, pensamento,....