Ferrolterra  Xeografía e Historia
Lista de obras
Letras
Ferrol análisis 22: Carlos Gurméndez.
Cadernos 21: El Puerto y los Puertos de Ferrol (El pasado y el futuro)

Club de Prensa de Ferrol. Varios autores


Ferroláns na Historia da Literatura Galega.

Dacosta, Henrique
Número de páginas: 250
Encuadernación: Rústica
Formato: 20,2 x 27,8 cm

Edita: Embora

Este número de Ferrol Análisis, xestado en pleno Ano da Ciencia, cobixa pois, unha área de máxima actualidade: a producción cientifíca , coa inclusión de varios traballos que abordan distintos aspectos das ciencias, pero tamén ten un espazo para o recordo coa recuperación do filósofo e xornalista Carlos Gurméndez a cuxa figura o Club de Prensa dedicou o Curso de Verán de Pontedeume Carlos Gurméndez deste ano, con motivo do décimo aniversario do seu pasamento.
Non desmerecen en nada o resto de aportacións da revista que aportan valiosa información sobre cuestións diversas como diversa é a actualidade e os intereses culturais do momento. María Ares Sanmartín.
Os Cadernos de Ferrol Análisis están creados cunha atmósfera ferrolana, con e desde un sentido patrimonial elaborado ao longo da historia local. Con arranxo a este criterio, o Consello de Redacción recomendou e encargou realizar o proxecto editorial, inédito ata hoxe, de: O Porto e portos de Ferrol. O pasado e o futuro. (...+...)

O libro non pretende ser unha historia da literatura senón máis ben un estudo de natureza bio-bibliogáfica.
Ferrol representa, sen dúbida ningunha, a cabeceira da comarca, o punto de referencia doutros concecllos. Así, os escritores estudados neste libro son no só os que tiveron as terras de Ferrol cono lugar de nacenza, senón tamén os que se criaron nel e os que se asentaron nesta comarca a desenvolver a súa visa profesional.
Moitos son escritores dados por esta comarca á nómina literaria galega. Este libro sistematiza cronoloxías e autores e pretende ser exhaustiva. Da Idade Media ao momento actual, a práctica totalidade da literatura galega feita en Ferrol recóllese nas páxinas deste traballo de Henrique Dacosta, unha homenaxe á cultura da cidade, mestura de racionalidade e imaxinavión, e unha defensa deo seu papel en Galiza.

Historia de Ferrol

José Montero y Aróstegui

Edita:Embora

 

Obreirismo ferrolán

Fernández, Eliseo

Edita: A Nosa terra.
José Montero y Aróstegui (Ferrol, 1817-1882) publicó su "Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol" en Madrid en 1859. Colaborador de peródicos y revistas, el libro enseguida se convirtió en una obra emblemática que, de hecho, le valió el nombramiento de miembro correspondiente de la Real Academia de Historia.
Su Historia de Ferrol fue originariamente concebida para demostrar que la localidad reunía cualidades suficientes para ser designada ciudad por la Reina Isabel II. Tanto la estructura de la obra como su objeto y, lógicamente, la metodología empleada para su elaboración corresponden al pensamiento y las inquietudes intelectuales de la época.
La presente edición respecta íntegramente la edición príncipe.

A recuperación da historia do movemento obreiro é un labor de xustiza para con aqueles homes e mulleres que impulsaron a configuración dunha sociedade democrática e máis achegada aos valores de xustiza e solidariedade. Tanto máis canto moitos deles sufriron persecución polas súas ideas e actividades. Nos últimos anos rexurdiu o interese pola historia dos movementos sociais, tentando un recoñecemento da importancia que as organizacións de traballadores tiveran na transformación da sociedade nun sentido fondamente democrático. E antes do dramático período de 1936-39 e nos anos de loita clandestina contra o franquismo, o obreirismo de Ferrol mantén unha traxectoria obrigada de salientar.


A memoria de Ferrol:
Álbum de Postais


Carlos Díaz Martínez; Xavier Alcalá; José A, Ponte Far; Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto

Edita: Xerais.
PVP: conforme tarifa

Ferrolans en Cuba

Guillermo LLorca Freire

Edita: edicións embora.
PVP: conforme tarifa

 

Entre castrense e obreira a cidade de Ferrol sempre aparece, ás nosas olladas foráneas, coma estrela fuxidía ou cometa de ciclo non ortodoxo coas leis do equilibrio das esferas.
Un libro de postais da cidade de Ferrol, de principios do século XX, con textos en Galego, Español e Inglés.

En galego; en Español; in English
A causa principal da nosa emigración a América foi, incuestionablemente económica: anchear unhas leiras, redimir uns foros, erguer unhas paredes, millorar a vida. motivación lexitima. Pero en moitos casos había algo tamén de aventura. E o mar chamaba. Un barco á porta, coma quen dis, supoñía un convite. Por eso, insa que se ía xente de todo o país, mais eran os das Mariñas, os habitantes da periferia costeira, sobre todo con destino a Cuba. (Xosé Neira Vilas)

Canto custa instalarse no amor

Xosé Leira López

Edita: Espiral Maior
PVP conforme tarifa
 JULIO ANEIROS,la lucha imprescindible

Homenaje, varios

Edita :Embora


Esta é a primeira publicación poética, deste autor de Ferrolterra (Lago, Valdoviño 1951) coa forza da veteranía e do saber. O libro contén un fermoso limiar de Méndez Ferrín, que sitúa ao lector ante estoupido creativo das páxinas que lle suceden. 
Homenaje a un luchador antifranquista y comunista, en la ciudad obrera del socialista y sindicalista Pablo Iglesias y del dictador Francisco Franco.
Escrita por sus compañeros y amigos que compartieron su lucha y entrega por la libertad.
Tranvías de Ferrol

Xan Fraga Rodríguez

Edita: Espiral Maior.
PVP: conforme tarifa
Edita:COAG.
PVP conforme tarifa

Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII

Alfredo Vigo Trasancos

Unha visita pola historia deste medio de transporte, con unha chea de imaxes para a lembranza.
 
Este libro encierra un amplio estudio y una valiosa aportación al conocimiento de una realidad profesional de la España de los Borbones: la de la ingenieria militar en el enclave ferrolano, con un tratamiento siatemático y clarificador de la historia del arsenal, su astillero de dimensiones generosas y los castillos de la ría.

Real Coro Toxos e Frores (1914-2000)- 2 tomos

Juan José Rodríguez de los Ríos

Edita: Deputación de A Coruña
PVP: conforme tarifa
Reales Fábricas de Ferrol, Las - Gremios y barcos en el siglo XVIII

Manuela Santalla
Ilustraciones de Xoán Braxe
Edita: Edicións embora
PVP: conforme tarifa

O 29 de maio de 1915, o coro Toxos e Froles fixo a súa presentación pública no Teatro Jofre de Ferrol, é o decano dos coros galegos, a súa historia é un compromiso constante coa identidade cultural de Galicia, en todos os tempos, incluidos aqueles de persecución polas dictaduras da identidade cultural de Galiza. Xogou un moi impotante papel na constitución das irmandades da Fala en Ferrol no ano 1917.
Esta é unha crónica histórica dunha extraordinaria entidade cultural.
Un libro riguroso da historiadora Manuela Santalla que relata la importancia de las Reales fábricas de Ferrol en le siglo XVIII de forma muy documentada y de fácil lectura. Los dibujos de Xóan Braxe nos situab y acercan a la época.
Ferrolterra  Xeografía e Historia
Lista de obras
    Letras