Gbandgal G  G     Libros en galego
  libro limiar Gaita no eido da música, A

Estévez Vila, Xaime
Editor. Ed: Mayeusis.
bolsacompra
Pvp: 17.68

arriba
Historia da gaita . A gaita na Península Ibérica. Partes da gaita. Ritmos populares. Representación dos sons da gaita na partitura.
  libro limiar Gaitas vellas

Pablo Carpinteiro
Editor. Ed: do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 9.70

arriba
Gaiteiro recompilador de melodías e gaitas antigas. Ofrécenos o son e o gusto dos gaiteiros doutros tempos.
  libro limiar Gaiteiro de Vilaverde

Manuel Viqueira
Editor. Ed: do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 9.70

arriba
Manuel Viqueira é un gaiteiro xenuíno, dos últimos representantes do oficio puro, que conserva un dos estilos máis peculiares de Galicia.
  libro limiar Gaiterios do Areal. O legado dos Areeiras de Catoira.

Xosé Manuel Navia e Francisco Javier García
Editor. Ed: do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 32.50

arriba
  gal   arriba
  libro limiar Galego para cursos de iniciación

Beltrán Carballeira, Ramón X.

Editor. Ed: Baía.
bolsacompra
Pvp: 15.00

arriba
Todo o necesario para dominar correctamente o galego
  libro limiar Galegos: As mans de América, tomo I e II

Allegue, Gonzalo
Editor. Ed: Nigra.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Galicia

Fernández del Riego, Francisco

Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 25.00

arriba
  libro limiar Galicia campesiña, A

Casal, Benxamín
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Galicia como tarea

Valentín Paz Andrade

arriba
Coincidindo coa celebración do Día das Letras 2012, Xerais publica a edición facsímile de Galicia como tarea, o libro alboral dos estudos socioeconómicos galegos, publicado en 1959, ao coidado de Luís Seoane, polas Ediciones Galicia do Centro Galego de Buenos Aires.
  libro limiar Galicia e a seitura en Castela.

Vázquez Marinez, A.
Editor. Ed: Museo do Pobo Galego.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Galicia e o mar

Pazos,Oscar/ Cerviño, Xosé M./ Losada, Juan H.
Editor. Ed: Nigratrea.
bolsacompra
Pvp: 48.00

arriba
Esta obra pretende transmitir ó lector a extensa .(También editada en castellano, español) ­–e intensa– relación de Galicia co mar, tanto desde unha perspectiva naturalista como desde unha visión humanista. O espacio xeolóxico, coa súa fauna e a súa vexetación, coas súas praias e cantís; a navegación, os barcos e xentes que sucaron as augas das costas galaicas, unha veces como lugar de orixe ou destino, outras como tránsito entre culturas; a impronta que esa relación tivo sobre a identidade galega, coas súas manifestacións etnográficas; a impronta, tamén, na economía e sociedade do territorio; unha visión, en definitiva, completa, nunha linguaxe amena e profusamente ilustrada. Esta obra pretende transmitir al lector la extensa. (Tamén editada en galego) –e intensa– relación de Galicia con el mar, tanto desde una perspectiva naturalista como desde una visión humanista. El espacio geológico, con su fauna y su vegetación, con sus playas y acantilados; la navegación, los barcos y gentes que surcaron las aguas de las costas galáicas, unas veces como lugar de origen o destino, otras como tránsito entre culturas; la impronta que esa relación ha tenido sobre la identidad gallega, con sus manifestaciones etnográficas; la impronta, también, en la economía y sociedad del territorio; una visión, en definitiva, completa, en un lenguaje ameno y profusamente ilustrada.
  libro limiar Galicia fai dous mil anos: O Feito Diferencial Galego
Historia (2 vol.); Música (2 vol.)
Antopoloxía (2 vol.) ;
Arquitectura (prep.)


Museo do Pobo Galego.
Editor. Ed: Museo do Pobo Galego.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
¿Que é propio de Galicia?. Nunh serie de encontros vaise dar a resposta. O Museo do Pobo Galego quere ofrecer un espello onde se poida ver a identidade dun pobo.
  libro limiar Galicia insólita. Tradiciones gallegas, La

Fraguas, Antonio
Editor. Ed: do Castro.
bolsacompra
Pvp: 6.00

arriba
  libro limiar Galicia mariñeira, A

Labarta, Uxío
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Galicia na baixa idade media, Igrexa, señorío e nobleza

García Oro, José
Editor. Ed: Toxosoutos.
bolsacompra
Pvp: 14.00

arriba
  libro limiar Galicia románica, A

Bango Torviso, Isidro G.
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Galicia Submarina

Varios: Xoan Carlos Rodríguez Sánchez; Xurxo Otero Schmitt-Miguel San Claudio Santa Cruz; Xosé Luís González González.
Editor. Ed: Lea.
bolsacompra
Pvp: Consultar


arriba
  libro limiar Galicia, Galicia

Rivas, Manuel
Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 18.00

arriba
  libro limiar Galicia, Monumental y turística

Franco Iglesias, Camilo
Editor. Ed: Everest.
bolsacompra
Pvp: 17.50

arriba
  libro limiar Galicia: Magos, soldados e viaxeiros.

Castro, Domenica ;Caamaño, Blanca
Editor. Ed: Nigra.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Gandhi, vida obra e pensamento

Trigo Martínez, Lois X.
Editor. Ed: Toxosoutos.
bolsacompra
Pvp: 11.00

arriba
A medida que fun estudiando e achegándome paseniñamente a Gandhi fun percibindo o acertado do sobrenome 'Mahatma', 'Alma Grande'. En efecto é un persoeiro de tales características, de tantos perfís tan rico en matices...
  ge    
  gen    
  libro limiar gente da Barreira e outras historias, A.

Carvalho Calero, Ricardo
Editor. Ed: Follas Novas.
bolsacompra
Pvp: Consultar


arriba
  ger  
  libro limiar Germinal, Centro de Estudios Sociais

Romero Masiá, Ana - Pereira Martínez, Carlos
Editor. Ed: Briga.
bolsacompra
Pvp: 14.00

arriba
  gr    
  gra    
  libro limiar Gramática da fantasía

Rodari, Gianni
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Gran diccionario século 21 da lingua galega

Varios
Editor. Ed: do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 65.00

arriba
  libro limiar Gran diccionario século 21 Galego/Castelán Catellano/Gallego

Varios
Editor. Ed: do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 58.00

arriba
  libro limiar
Grandal
Suárez García, Francisco
Editor. Ed: Embora.
bolsacompra
Pvp: 15.00

arriba
  gu  
arriba
  gue    
  libro limiar Guerra Civil: Que pasou en Galicia e en España

Cocho, Federico
Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 15.00

arriba
Guerra Civil. Que pasou en Galicia e en España narra, desde unha perspectiva global, o que ocorreu na Guerra Civil seguindo un fío galego, ao tempo que explica os sucesos en territorio galego encadrados na evolución dos acontecementos no resto do Estado. En Galicia non houbo trincheiras, pero a represión franquista deixou preto de 5.000 fusilados e paseados e milleiros de mozos galegos mortos en crueis batallas lonxe da casa. Estiveron na fronte, sufriron a guerra e pagárona co seu sangue, sen que a día de hoxe se saiba o número exacto de mortos e de mutilados que custou. Federico Cocho actualiza, reúne e sintetiza nesta obra a información dispoñible 75 anos despois daquel maldito verán de 1936. Cunha estrutura de 30 capítulos temáticos, rematados con breves perfís biográficos, o autor ofrece un texto para ser lido con facilidade por un público xeral que queira coñecer ou actualizar o que sabe e dispoñer dunha visión de conxunto do que ocorreu en Galicia e en España durante e inmediatamente despois de rematar a Guerra Civil. Como afirma Carlos G. Reigosa no prólogo, «Federico Cocho pertence á estirpe dos bos e xenerosos que queren contribuír a alumear un dos períodos máis escuros, violentos e decisivos da nosa historia recente […]. E faino desde o equilibrio, a lucidez e o rigor imprescindibles para non saír da canle marcada polo río dos feitos e non deixar de contextualizar o que sucedeu. Todo isto ollado desde un miradoiro propio que ben poderiamos chamar a perspectiva galega dos feitos».
  libro limiar Guerra civil e represión en Ferrol e comarca

Manuel Suárez, Xosé
Editor. Ed: Concello de Ferrol.
bolsacompra
Pvp: Consultar

arriba
  libro limiar Guerra de Independencia en Galicia, A

Osuna Rey, Juan Manuel
Editor. Ed: Lóstrego.
bolsacompra
Pvp: 14.95

arriba
  gui    
  libro limiar Guía da arquitectura galega

Soraluce Blond, José Ramón
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: 20.50

arriba
  libro limiar Guía da ribeira sacra

Vázquez Pérez-Barallón, Carmen/Vázquez Saavedra, Mercedes
Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: 26.60


arriba
  libro limiar Guía das árbores de Galicia

Niño Ricoi,Henrique ; Silvar, Calros
Editor. Ed: Bahia.
bolsacompra
Pvp: 22.00arriba
A Guía das árbores de Galicia alcanza a súa 3ª edición nunha andaina que vén cubrindo de forma exitosa un espazo na literatura do natural e proporcionando un material que se converteu en imprescindíbel non só para as persoas afeccionadas e amantes da natureza, tamén para estudosas e investigadoras. Ilustrada a toda cor e cunha linguaxe accesíbel a todas as persoas, que, á vez, non escapa do rigor científico esixido a unha obra destas características, recolle e analiza as 91 especies autóctonas ou naturalizadas de árbores e arbustos máis representativos dos nosos montes, mostrando por primeira vez especies que, sen ser propiamente arbóreas, constitúen de forma específica ou conxuntamente con outras ecosistemas de gran valor natural e ecolóxico. A Guía é unha proposta de coñecemento, tamén de chamada á protección e conservación do medio natural galego.
  libro limiar Guía do Courel

Vázquez Saavedra, Mercedes
Editor. Ed: Galaxia..
bolsacompra
Pvp: 19.00

arriba
  libro limiar Guía dos castros de Galicia.

Dorribo Cao, Rafael; Reboredo Taxes, Manuel.
Editor. Ed: Do Cumio.
bolsacompra
Pvp: 13.75

arriba
Volta a principal Índice    a b c d e f G h i j k l m n o p q r s t u v w x y z