Volta a principal Índice   a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x y z
    Lista de libros na web ordenados por título
O O O  
libro O seixo no pasado, apuntes para a historia de Mugardos.
Carneiro, Juan; Gómez, Jorge; RodríguezMiguel; Sanfiz, Henrique
Editor. Ed: Concello de Mugardos.
bolsacompra
Pvp: Consultar Agotado
arriba A intención dos autores deste libro foi escultar en aspectos do pasado do Seixo, aínda sen pretensión de elaborar unha historia con maiúsculas.
ob      
obj      
libro
Objecto Quase, contos
Saramago,José
Editor. Ed: Concello de Mugardos.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba O ditador caiu duma cadeira, os árabes deixaram de vender petróleo, o morto é o melhor amigo do vivo, as coisas nunca sâo o que parecem, quando vires um centauro acredita nos teus olhos, se uma râ escarnecer de ti atravessa o rio. Tudo sâo objectos. Quase.
obr      
libro Obra completa
Amado Carballo, Luis

Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba
libro Obra completa de María Mariño
Mariño, María

Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 15.00
arriba O presente volume, Obra completa, recolle Palabra no tempo e Verba comeza, os dous títulos que conforman a obra poética coñecida ata agora de María Mariño, precedida dun estudo biobibliográfico de Victoria Sanjurjo Fernández. María Mariño foi unha das máis singulares e persoais voces de toda a poesía galega de posguerra. Resulta especialmente sorprendente pola destrución que realiza da linguaxe, sobre todo no plano da sintaxe, a fin de lograr a máxima forza expresiva para a comunicación das súas vivencias máis íntimas, feito que levou a Uxío Novoneyra a cualificala como 'dinamiteira da fala'. A súa orixinalísima poética está presidida por un intimismo radical, onde o desacougo xorde da propia conciencia da morte; os seus versos énchense, daquela dunha abraiante beleza interior: sombriza e preñada de tristura, que se combina cunha percepción especial da paisaxe como vivencia profundamente íntima. Estamos ante unha poeta radical e decididamente singular.
libro Obra en galego completa: Poesía e teatro;Narrativa; Semblanzas;Textos de ensaio
Cunqueiro, Alvaro

Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba A obra dun escritor galego, que quixo que a súa lingua vivise oao menos mil primaveiras máis.
libro Obra poética
Rosselló-Pòrcel, Bartomeu

Editor. Ed: Espiral Maior.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba (Palma, 1913, Barcelona 1938), é un dos mitos máis sólidos da fecunda tradición poética mallorquina. Licenciado en Filosofía e Letras e especializado en Filoloxía Románica, foi profesor da Escola Internacional de Chamartín en Madrid e do Instituto-Escola Pi i Margall de Barcelona. Desenvolveu un importante labor como crítico e historiador literario.
libro Obra poética completa (1950-2000) 2 vol.
Manuel María

Editor. Ed: Espiral Maior.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba A voz poética de Manuel María. sabiamente temperada na seiva popular e ao mesmo tempo a afinación culta e vanguardista, contén en si mesma a chama das verdades exprexib¡vas que van firectamente ao corazón dos lectrores. Melancolía, tenrura e señardade, amor á natureza e fino intimismo, sentido ético e realismo crítico son as marcas que percorren o intenso camiño lírico do noso poeta. Poesía da vida en definitiva, abeta ao cosmos da realidade desde un microcosmos esencial e humano.(...) A obra poética completa (1950-2000) inclúe, revisados polo autor, os cuarenta e sete títulos en libro que conforman o seu universo en expansión: obra en espiral aberta, compendio de galaxias líricas, río e mar no espazo e no tempo. (Miguel Anxo Fernán-Vello).
libro Obra poética, Antoloxía
Avilés de Taramancos, Antón

Editor. Ed: A Nosa Terra.
bolsacompra
Pvp: 7.69
arriba A presente escolma quere ci¡onstituir unha amostra o máis ampla e representativa posíbel dos diversos ciclos da poesía de Antón Avilés de Taramancos.
libro Obra viva
Avilés de Taramancos, Antón

Editor. Ed: A Nosa Terra.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba Neste libro recollen-se unha série de artigos conferéncias, discursos e intervencións públicas do poeta escolmados por Ana González. A máxia da sua palabra, asi como a sua xenerosidade sen límites e a defensa apaixoada daquelas cousas nas que el acreditaba, mostran-se dun xeiro pleno e luminoso neste libro no que pasan os amigos, as lembranzas e as paixaxes.
libro Obreirismo Ferrolán
Fernández, Eliseo
Editor. Ed: A Nosa Terra.
bolsacompra
Pvp: 14.00
arriba A recuperación da historia do movemento obreiro é un labor de xustiza para con aqueles homes e mulleres que impulsaron a configuración dunha sociedade democrática e máis achegada aos valores de xustiza e solidariedade. Tanto máis canto moitos deles sufriron persecución polas súas ideas e actividades. Nos últimos anos rexurdiu o interese pola historia dos movementos sociais, tentando un recoñecemento da importancia que as organizacións de traballadores tiveran na transformación da sociedade nun sentido fondamente democrático. E antes do dramático período de 1936-39 e nos anos de loita clandestina contra o franquismo, o obreirismo de Ferrol mantén unha traxectoria obrigada de salientar.
obs      
libro Obstetricia y Medicina Materno - Fetal
Cabero, L; Saldivar, D.; Cabrillo, E.
Editor. Ed: Panaamericana.
bolsacompra
Pvp: 155.00
arriba En los últimos veinte años la obstetricia ha evolucionado de tal manera que la mayoría de los conceptos han tenido que redefinirse en base a los nuevos conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos. Las nuevas estrategias terapéuticas han permitido disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad materno-fetal y neonatal. Por otra parte, la información científica puede llegar a los profesionales y a los estudiantes por múltiples caminos. En la era de Internet y de otros adelantos informáticos la información llega tan rápidamente, y a veces tan sesgadamente, que difícilmente puede “digerirse” y asimilarse de manera adecuada. Por otro lado, la información proporcionada por las distintas publicaciones periódicas (revistas científicas) es parcial, y responde a la actualización de una parcela muy escueta de un conocimiento mucho más amplio. Es en este escenario de conjunto donde tiene su lugar el libro básico o tratado que incluya los distintos aspectos y conceptos de la especialidad. Y así se pensó para la edición de este libro. Esta obra se basa en la aportación científica de un amplio grupo de autores de renombrado prestigio en sus distintos campos profesionales que han plasmado la síntesis entre lo nuevo y lo básico, lo contrastado con lo clínico; en definitiva, el conocimiento real y profundo de cada uno de los temas que han desarrollado. El índice incluye los temas más elementales junto con los más vanguardistas, todo ello acompañado de esquemas y figuras que facilitan la comprensión del mensaje tanto para los legos como para la actualización de los especialistas. Es por ello que se han incluido temas difíciles de encontrar en otros libros de la materia. Ejemplos significativos son la propia formación del especialista, o la incorporación de la biología molecular en la práctica clínica diaria, o el estudio del proceso de la implantación que tanta trascendencia tiene en el futuro. Además, se han incorporado aspectos novedosos como el desarrollo neurológico fetal, el parto bajo el agua, el síndrome inflamatorio fetal, o problemas tan frecuentes como el de la obesidad durante el embarazo o el estudio de las células fetales en sangre materna y su significado fisiopatológico. El libro pretende ser un elemento de consulta y formación de los estudiantes de la especialidad así como de los propios especialistas.
od      
odi      
libro
Odisea en el Aconcagua y victoria en el monte Vinson.
Pujante Conesa, J. A.
Editor :Juventud.
Pvp : 10.81
bolsacompra
   
of      
off      
libro Office 2013
Johnson, Steve
Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 68.50
arriba Tanto en el mundo profesional como en el personal, es necesario conseguir objetivos y hacerlo cada vez mejor y de forma más rápida. Microsoft Office 2013 proporciona las herramientas necesarias para conseguir esto y mucho más. Cada uno de sus importantes programas: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, trabaja de forma conjunta y cumple, a su vez, una función específica. ¿Necesita aprender Office 2013 con rapidez? Este libro es una guía de referencia rápida y visual que le indicará cómo trabajar con Microsoft Office de forma eficiente. Incluye tanto los aspectos básicos como los más avanzados del paquete ofimático. Si está buscando las nuevas características de Office 2013, busque el icono ¡Nuevo!, tanto en el índice de contenidos como a lo largo del libro. Esta guía puede utilizarse para la preparación del examen que otorga la Certificación como especialista de Microsoft Office.
libro Office 2016, Guías prácticas
Nevado Lledó, Cristina María
Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 15.70
arriba Microsoft Office 2016 pasa por ser el nexo de unión entre todas las aplicaciones que de un modo u otro están relacionadas con entornos de trabajo de cualquier ámbito tanto profesional como doméstico. El propósito de esta guía práctica es dar a conocer las características más importantes de la suite. Se describen ampliamente las cuatro aplicaciones principales Word, Excel, PowerPoint y Access, pero también trata aspectos fundamentales de OneNote, Outlook, Publisher y Skype. Los usuarios encontrarán gran cantidad de contenidos con los que descubrirán nuevas posibilidades para mejorar la calidad de su trabajo. A través de este libro se puede aprender a compartir el trabajo a través de las redes sociales, a utilizar la nube como soporte fundamental de almacenamiento de datos o a tratar con la seguridad y la protección de documentos. En este sentido, la integración de todas las aplicaciones con OneDrive es total. Microsoft Office 2016 resolverá la mayoría de sus necesidades ofimáticas con soltura.
libro Office 2003,Guías prácticas
Izcara Núñez, Ángela
Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 15.70
arriba
libro Office 2007, Guías prácticas
Nicolás Rivas, Carlos

Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 15.70
arriba Microsoft ha sacado al mercado Office 2007, que se convertirá en el paquete informático más utilizado del mundo. Contiene las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, y otros programas, como Visio, FrontPage y Publisher. Esta versión se presenta con una nueva interfaz mucho más intuitiva, lo que constituye una importante evolución. Encontrará una nueva cinta de opciones, que evita tener que estar desplegando menús; además, presenta una mayor integración entre los distintos programas de que consta la suite destacando también la gestión de documentos o la búsqueda de ayuda. Con esta Guía estructurada en 9 capítulos aprenderá a trabajar con la nueva suite de Microsoft forma amena y sin necesidad de conocimientos previos.
libro Office 2007, Informática para torpes
Casas, José

Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 32.50
arriba Sin ningún tipo de duda, Microsoft Office ha iniciado una nueva etapa con la nueva versión 2007 de la suite ofimática más utilizada actualmente. La presentación de la información y sobre todo, el innovador concepto de interfaz ha marcado un antes y un después. Ahora todo es mucho más intuitivo, más accesible y en resumen, más cómodo para nosotros, los usuarios que todos los días tenemos que trabajar con Word, Excel, Access o PowerPoint. La competencia tendrá que trabajar muy duro para alcanzar el nivel de prestaciones que ofrece Office 2007. El Manual Avanzado de Office 2007 está dirigido a todas esas personas que ya dominan los aspectos básicos de Word, Excel, Access y PowerPoint. Estos usuarios encontrarán a lo largo de los distintos capítulos que componen el libro gran cantidad de contenidos con los que descubrirán nuevas posibilidades y mejorarán la calidad de sus trabajos. Por último, en el CD-ROM, el usuario encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Professional 2007, los archivos con los ejemplos seguidos en cada capítulo, así como diferentes materiales que le servirá de gran utilidad.
libro Office 2016. Guías visuales
Trigo Aranda, Vicente; Trigo Conde, Eric

Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 21.50
arriba La Guía Visual de Office 2016 ha sido elaborada para enseñar, de forma rápida y completa, la suite ofimática más utilizada en todo el mundo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Para hacer más didáctico el aprendizaje, este libro se ha estructurado en los siguientes capítulos: Características comunes a las aplicaciones de Office 2016: Office 2016 se integra perfectamente con Windows 10 y OneDrive y permite manejar tanto el escritorio tradicional como otros dispositivos. En Office 2016 resulta muy sencillo compartir archivos en línea, realizar tareas rápidamente con Información, acceder a la Búsqueda inteligente, etc.
libro Office 2007. Guías visuales
Peña Alonso, Manuela

Editor. Ed: Anaya multimedia.
bolsacompra
Pvp: 21.50
arriba Microsoft Office es sin duda el paquete de aplicaciones para usuarios domésticos y de oficina más conocido en todo el mundo. Con esta nueva versión que sale al mercado, llamada Microsoft Office 2007, se sustituye la versión Office 2003 y se introducen importantes mejoras, principalmente en todo lo relacionado con la Interfaz de las aplicaciones. Esta nueva versión facilita las comunicaciones entre los programas de Microsoft Office y las aplicaciones desarrolladas por otras compañías y permite a los usuarios adaptarse a los siempre cambiantes procesos de intercambio información. Es prácticamente imposible enumerar todas las novedades y características que ofrece este paquete de aplicaciones; sin duda este libro le ayudará a descubrir y a utilizar muchas de ellas. Gracias a su diseño, basado en descripciones y procedimientos paso a paso claros y sencillos, y apoyados en todo momento por ilustrativas imágenes, podrá iniciarse en el manejo de este conocido paquete de aplicaciones para oficina.
ofi      
libro
Oficinas : organización y diseño
Pogade, Daniela

Editor. Ed: Structure .
bolsacompra
Pvp: 55.00
arriba Este libro es una selección de las propuestas más interesantes de diseño de oficinas y organización de contextos laborales. Cada proyecto contiene una explicación detallada a partir de textos, fotografías y dibujos proporcionados por los autores de cada obra. Destacan las estrategias más novedosas y el uso de múltiples lenguajes formales para organizar los espacios de trabajo y entornos laborales. Dirigido a arquitectos, diseñadores , estudiantes y empresarios, ofrece detalles que aportan herramientas fundamentales y lo convierten en una referencia obligada en la bibliografía sobre diseño de espacios de trabajo
libro oficios, Os
Lorenzo, Xaquín

Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba
og      
ogr      
libro ogro filantrópico, El
Paz, Octavio

Editor. Ed: Seix.barral.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba La literatura política es lo contrario de la literatura al servicio de una causa. Brota casi siempre del examen de las realidades de una sociedad: el poder y sus mecanismos de dominación, las clases y sus intereses, los grupos y los jefes, las ideas y las creencias. Alcances y prolongaciones de temas tocados en El laberinto de la soledad y Posdata, estas renexiones describen e interpretan el pasado plural de México -confluencia de civilizaciones e historias- tanto como sus realidades presentes. Otra parte de este libro está compuesta por distintos ensayos acerca de la situación mundial, desde la revuelta erótica de Occidente hasta la crisis de los regímenes socialistas. La sección final examina las relaciones entre el escritor y los poderes de nuestro mundo. El crecimiento monstruoso del Estado, el ogro filantrópico, es simultáneamente causa y expresión de nuestros males. Pero a la universalidad de las tiranías corresponde -responde- la universalidad de la rebelión. Los disidentes son la nobleza y el honor de nuestro tiempo. Todo puede cambiar -si hay almas que resisten.
oj      
oje      
libro Ojeada al metabolismo, Una
Salway, J.C.

Editor. Ed: Omega .
bolsacompra
Pvp: 52.00
arriba Esta obra conduce al lector a través de una revisión completa del metabolismo de la salud y de la enfermedad. Las características sobresalientes de las vías metabólicas se destacan sobre un mapa de fondo detallado, ofreciendo la posibilidad de obtener la información que se necesite. Para estudiantes de medicina, bioquímica, veterinaria, dietética y nutrición y ciencias del deporte, así como para científicos biomédicos y clínicos especializados en diabetes y en errores congénitos del metabolismo.
ojo      
libro Ojo con los media
Collon, Michel

Editor. Ed: Hiru.
bolsacompra
Pvp: 15.00
arriba Este libro analiza los media. El proceso de fabricación de las mentiras que elaboran los media es reconstruído y desmontado y descubrimos que, sobre cada episodio hemos sido gravemente manipulados.
ol      
oll      
libro ollos da ponte, Os
Fonte, Ramiro

Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 19.70
arriba Con “Os ollos da ponte”, segunda entrega da futura triloxía “Vidas de infancia”, Ramiro Fonte volve reconstruír meticulosamente un espazo físico e moral, a vila de Pontedeume nos últimos sesenta, desenvolvendo cumpridos panoramas sociais, ao estilo das novelas do XIX. A diferenza do primeiro volume, “Os meus ollos” (Xerais 2003), nesta reflexión sobre a recuperación da infancia, a vida familiar cede o protagonismo ao ámbito da escola pública, que vincula todos os episodios da existencia do rapaz. Escrita con elegancia a pesar do sensible da materia, na que están implicadas as vidas de persoas reais, a novela é un modelo de exactas e virtuosas descricións, formuladas por medio dun humorismo benévolo e unha emoción serena. Así mesmo, “Os ollos da ponte” constitúe un ensaio sobre a temporalidade dos seres e da novela como arte temporal, na que as diversas técnicas narrativas se poñen ao servizo dunha obra que constantemente vai creando a súa propia arquitectura e reinventándose a si mesma. Un relato no que Ramiro Fonte explora os límites entre a ficción e a verdade da escritura literaria mediante a descrición dunha estensa galería de tipos humanos, proxectando un século enteiro de vida dun prototipo de vila galega. Pola súa riqueza en nostalxias que a todos nos vinculan e polo seu alto ton narrativo, que afouta as nosas capacidades sensoriais, aparenta un confeite mesmo nas mans do lector desavezado e confirma a busca por parte do autor dun gran estilo para a prosa galega baseado na humildade, na sinxeleza e no diáfano.
libro ollos de auga
Villar, Domingo

Editor. Ed: Galaxia.
bolsacompra
Pvp: 16.50
arriba
olv      
libro Olvidos de la memoria, Los (A propósito de la acupuntura..)
Naverán, Toty de

Editor. Ed: Miraguano.
bolsacompra
Pvp: 16.00
arriba Los Olvidos de la Memoria representa una audaz apuesta por hallar nuevas posibilidades terapéuticas que devuelvan a los desolados enfermos de Alzheimer su propia historia olvidada, su identidad perdida.
on      
onc      
libro Once minutos
Coelho, Paulo

Editor. Ed: Planeta.
bolsacompra
Pvp: 17.50
arriba María es de un pueblo al norte de Brasil. Todavía adolescente, viaja de Rí de Janeiro, donde conoce a un empresario que le ofrece un buen trabajo en Ginebra. Allí María sueña con encontrar fama y fortuna, pero acabará ejerciendo la prostitución. El aprendizaje que extraerá de sus duras experiencias modoficará para siempre su actitud ante sí misma y ante la vida. Once minutos es un libro que habla del amor, esa palabra tan gastada cuya esencia es maltratada cotidianamente por las acciones humanas. Es un libro que explora la naturaleza del sexo y del amor, la intensa y difícil relación entre cuerpo y alma, y como alcanzar la perfecta unión entre ambos. Once minutos ofrece al lector una experiencia inigualable de lectura y reflexión. Dispoñenos del tamén en portugués, na versión orixinal.
onf      
libro Ónfalos
Diéguez, Lois

Editor. Ed: Espiral Maior.
bolsacompra
Pvp: Consultar
arriba Poesía, o compromiso da palabra co País.
oo      
op      
opc      
libro Opciones Financieras y Productos estructurados
Lamothe Fernández,Prosper; Pérez Somalo,Miguel
Editor. Ed: McGraw-Hill.
bolsacompra
Pvp: 31.50
arriba Las finanzas modernas no se pueden entender sin aplicar en muchos casos la teoría de opciones y las posibilidades que ofrecen los contratos con opcionalidad. Cuestiones como la evaluación de proyectos de inversión, la selección de una estructura financiera, la valoración de acciones de empresas de alta tecnología, la cobertura de riesgos, la gestión de carteras, etc. no pueden resolverse satisfactoriamente sin utilizar opciones o métodos de análisis basados en las opciones. Esto explica el fuerte crecimiento experimentado por los mercados en las últimas décadas existiendo contratos abiertos a finales de 2004 por un valor nacional de más de 65.000 millardos de dólares USA. La tercera edición de este libro, al margen de actualizar de forma general todos los capítulos, incorpora el análisis de nuevos tipos de opciones exóticas, añade un capítulo dedicado expresamente al importante mercado de los denominados derivados crediticios, ofrece más ejemplos de productos estructurados, warrants, valoración de toda índole de opciones reales, etc. Todas estas novedades intentan que el texto siga siendo el manual imprescindible del profesional y/o estudioso de las opciones. No deje de consultar www.mcgraw-hill.es/olc/lamothe donde encontrará hojas de cálculo que permiten estimar primas y otros parámetros de múltiples modalidades de opciones así como material de soporte para docentes.
ope      

libro

Operaciones unitarias en ingeniería química 7 Ed.
Mccabe

Editor. Mcgraw-Hill.
bolsacompra
Pvp: 23.00
arriba Contiene una gran cantidad de material nuevo y problemas adicionales, aunque se conservan la estructura basica y el nivel general de tratamiento este es un texto introductorio, escrito para estudiantes universitarios de niveles iniciales y avanzados que han completado los cursos de matematicas, fisica, quimica y la introduccion a la ingenieria quimica.
libro Operario de carpintería
López Raso, María José; Salido Morrillo, Pedro Antonio

Editor. Ed: Paraninfo.
bolsacompra
Pvp: 15.30
arriba
libro
Óptica clínica
Fannin, T.E.; Grosvenor, T.

Editor. Ed: Omega .
bolsacompra
Pvp: 108.00
arriba Con este libro de texto el lector entenderá rápidamente de qué manera contribuye la óptica a la práctica optométrica y oftalmológica moderna. Los conceptos ópticos que aparecen se describen con claridad y se estudian sus aplicaciones médicas. Esta segunda edición se ha ampliado e incluye: descripciones sobre nuevos materiales de lentes, tanto de vidrio como de plástico; óptica fundamental de las lentes de contacto; temario utilizado por las escuelas universitarias de optometría y óptica; numerosas ilustraciones, ejemplos clínicos y problemas con sus soluciones.
or      
org      
libro Organización y gestión de proyectos y obras
Martínez, Germán; Pellicer, Joaquín
Editor. Ed: McGraw-Hill.
bolsacompra
Pvp: 41.50
arriba
ori      
libro origen de la familia, la propiedad privada y el Estado., El
Engels, Federico

Editor. Ed: Fund. Federico Engels.
bolsacompra
Pvp: 10.00
arriba
oro      
libro Orovida : una mujer judía en la España del siglo XV
Guiladi, Yael

Editor. Ed: Edhasa.
bolsacompra
Pvp: 27.00
arriba Esta es la crónica fuerte de un destino de mujer en el reinado de los Reyes Católicos. Una crónica que se inicia en 1476, durante los festejos organizados en Toledo con ocasión de la victoria de Isabel y Fernando sobre los portugueses. David Villeda, un rico comerciante judío, y su bella esposa Orovida contemplan el espectáculo desde un balcón, sin participar en la alegría general. Sobre ellos y sobre toda la comunidad judía se cierne la amenaza de Torquemada, el fanático confesor de la reina que se ha convertido en adalid de la España cristiana. Ante tal situación, y no pudiendo soportar por más tiempo la angustia y las vejaciones que sufren en la capital del reino, David y Orovida deciden trasladarse a Villafranca, una tranquila población extremeña donde esperan poder vivir pacíficamente. Pronto descubrirán que se trata de un esfuerzo inútil y dramático, que llega a su punto álgido cuando David muere de forma accidental. Orovida ha de enfrentarse al peligroso mundo que la rodea con el único apoyo de Jufré del Águila, el buen corregidor de la villa, que está secretamente enamorado de la joven viuda. Entre ellos no tardará en surgir una ardiente y fatal pasión, pues el amor entre un cristiano y una judía no tiene cabida en la intolerante sociedad de la época. Novela de aventuras y relato emocionante de un amor fértil y valiente, Orovida es también un magnífico fresco histórico que ayuda a comprender las inquietudes de la vida cotidiana en una época excepcional en la historia de España
os      
libro Os Eidos. O libro do Courel
Uxio Novoneyra

Editor. Ed: Xerais.
bolsacompra
Pvp: 15.80
arriba Cando Uxío Novoneyra publicou Os Eidos, en 1955, a súa voz converteuse de inmediato nunha das máis intensas, renovadoras e salientables da poesía galega. En Os Eidos agroma unha poesía limpa, concisa e breve, que asenta nunha profunda identificación entre o poeta e a natureza, e que nos vai mostrando, desde un certo ensoñamento de quen escribe, un intimismo radical ligado á terra e aos sentimentos de pertenza a esta. Un libro de fondo silencio, esencial, cósmico, universal, irrepetible. A presente edición, preparada con motivo do -Ano Novoneyra 2010-, recolle fielmente os contidos da edición Os Eidos. Libro do Courel, editada por Edicións Xerais de Galicia en 1981, e revisada ao longo das décadas de 1980 e 1990 polo autor.
libro Os vais a separar
Arch Marín, Mila

Editor. Ed: Tibidabo.
bolsacompra
Pvp: 10.00
arriba Atravesar el proceso de ruptura familiar y conseguir encontrar el equilibrio posterior no es una tarea fácil. Tanto los padres como los hijos se enfrentan a sentimientos dolorosos y situaciones complicadas que impiden y/o dificultan la readaptación familiar. En esta obra encontrará un enfoque práctico, realista y positivo que le ayudará a afrontar los aspectos más determinantes en la separación.
ot      
otr      
libro
otra historia de los Estados Unidos, La
Zinn, Howard

Editor. Ed: Hiru.
bolsacompra
Pvp: 23.00
arriba Pocas veces ha sido tomada en cuenta la historia de los negros, de las mujeres, de los indios, de los trabajadores pobres...
libro otros españoles, Los
Pimentel, Manuel
Editor. Ed: Temas de hoy.
bolsacompra
Pvp: 17.00
arriba El descubrimiento de una espectacular biblioteca con más de tres mil manuscritos en árabe, hebreo y castellano aljamiado. Sinopsis: En 1999 supimos que los Kati, una familia de Tombuctú descendientes de un toledano exiliado en el siglo XV, habían conservado durante siglos una espectacular biblioteca con más de tres mil manuscritos antiguos en árabe, hebreo y castellano aljamiado. Ismael Diadié, miembro de esta familia, los había logrado recopilar tras su dispersión en diversas ciudades del Níger y el Sáhara. Esta mítica biblioteca fue buscada infructuosamente por los colonizadores franceses del siglo XIX. El profesor John Hunwick, primer occidental que los vio, sufrió una crisis nerviosa cuando tocó los valiosísimos manuscritos anotados al margen por Mahmud Kati, el primer historiador africano. Este libro relata las increíbles peripecias de la biblioteca y de la familia que la custodió. Nos descubre importantes personajes españoles y andalusíes relacionados con Tombuctú, auténticos genios militares, artísticos e intelectuales a quienes la historia española condenó prácticamente a un intencionado e injustificado olvido. Este homenaje a la historia común de Tombuctú y España supone una aventura y a la vez un camino hacia la convivencia, hoy más necesario que nunca.
ou      
oul      
out      
libro Outro mundo é posíbel: O reino da necesidade de Vandana Shiva
Cervera i Iglesias, Anna
Editor. Ed: Baía.
bolsacompra
Pvp: 9.00
arriba Hai moitas e diversas maneiras xa de achegarse, xa de profundar na reflexión sobre a crise ecolóxica ou a globalización en xeral, ou, máis en concreto, sobre a enxeñería xenética, a biotecnoloxía, a produción e a reprodución, o libre comercio, a pobreza, a saúde, a alimentación. Unha das mellores vías en tanto que abrangue ambas as dúas posibilidades, ao meu entender, é a que ofrece o pensamento e a práctica ecofeminista de Vandana shiva, de aí que comece por subliñar que é un acerto a publicación dun libro como este de Anna Cervera que contribúa a que se divulgue e discuta a obra dunha das mulleres máis activas, coñecidas e recoñecidas, a nivel mundial, tanto desde o feminismo como do ecoloxismo ou dos movementos alterglobalización. As razóns para introducírmonos na súa visión abondan. A súa formación científica, o ser unha voz do Sur, o seu compromiso práctico cos pobres da terra e, nomeadamente, coas mulleres, presente e patente nos seus textos e nas súas intervencións en distintos foros internacionais, fornecen a crítica a un desenvolvemento e crecemento económico xerador de desigualdades, pobreza e degradación do mundo natural, tanto a nivel local como global. Un pensamento e un ha práctica que responde con contundencia ao que se xulga como un 'mal desenvolvemento' e que, pola contra, adoita unha perspectiva de subsistencia, aquela que parte das necesidades fundamentais da vida.
Volta a principal Índice   a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x y z