Non a Guerra       Autoras-es
Esta é unha iniciativa multicultural, pretende ser un canle de protesta, de desafogo contra a intolerancia e inxustiza. É unha iniciativa aberta. Se quere participar envíe un poema, ou un texto breve que teña escrito, unha ilustración, fotografía... a poder ser inédito, cos seus datos a: limiar@limiarlibros.com, para: verbas e cultura para a paz.
O escrito, ou ilustración,.. expoñerase no escaparate da libraría e publicárase na páxina web de limiarlibros.com.

Guerra: Nunca Máis  

Autoras-autoras:   Título Data de publicación:
Xoán Lois Vázquez  Y en lo hondo de tu piel descubrí Febreiro 2003
Xoán García López Apazuga-las espadas Marzo 2003
José Luis Patíño Pérez    Hoy voy hablar sin piedad Marzo 2003
Antón Igrexas RESPOSTA Marzo 2003
Xosè Leira EN MOITOS E VARIADOS DISCURSOS Marzo 2003
Rosa Méndez Fonte É PRECISO Abril 2003
Mariña Martínez Carballal  Gracias á vida Abril 2003
Loli Leira Paz humanidad Abril 2003
Alba López Sánchez Fume... Abril 2003
Montserrat Teijido Sueiras LA GAVIOTA DE LA CONCIENCIA Maio 2003
Isabel Espiñeira  Lloro, gimo Maio 2003
Isabel Espiñeira  La llave del corazón tiene un nombre: Paz Maio 2003
Antón Cortizas  SONETO DE PAZ Maio 2003
Margarita Rodríguez Sánchez ¡¡ Un granito de arena por la paz!! Xuño 2003
María Teresa Pouso López NEGRO E ROXO Xuño 2003
Roberto Casteleiro Fernández (caladiño) Limiar pola Paz Xuño 2003
José Saramago DO COMO E DO QUANDO Xuño 2003
Rosa Martínez Dios CONTOS DE FADAS Xullo 2003
Marcelino Sisto Deibe DONIÑOS Xullo 2003
Alexandre Nerium DENDE DENTRO DO DIQUE Xullo 2003
Xoán Lois Vázquez  “MAIS ALA DO ESTREITO” Agosto 2003
Xosefina López Hermida Autoxustificacións Agosto 2003
Manuel María Oda á guerra Agosto 2003
Branca Vilela NO A LA GUERRA Setembro 2003
Alba López Sánchez Medo Setembro 2003
Xosé María Álvarez Cáccamo A George Bush, criminal de guerra Setembro 2003
Helena Villar Janeiro Palabra estraña Setembro 2003
Xesús Rábade Paredes Ollo Usa Novembro 2003
Francisco Domínguez Romero
Brinde Novembro 2003
Rafael Saura
Vencer sin convencer Novembro 2003
Xosé Luis Santos Cabanas
Tristura Novembro 2003
Elvira Riveiro Tobío
Se houbese quen Decembro 2003
minus bálido
As bágoas petrificadas Decembro 2003
Noelia Conde Rodríguez Non no meu nome Xaneiro 2004
Areta Sombras Xaneiro 2004
Isabel Buelta Rodríguez Palabras para un terrorista Febreiro 2004
Sila López Sánchez Rafir Febreiro 2004
Silvia Cuevas-Morales Primer mundo Marzo 2004
Areta Entelequia Abril 2004
Eduardo Estevez Require sofá Maio 2004
Noelia Conde Rodríguez Escribo o teu nome Xuño 2004
Areta Perdido entre la multitud Xullo 2004
Xoán Lois Vázquez  Y oyó mi grito el ojo de la aguja Agosto 2004
   
Ilustradores, Debuxantes,... Título Data de publicación:
Montserrat Teijido Sueiras Colaxe lusco e fusco Febreiro 2003
Montserrat Teijido Sueiras Colaxe manifestante Xuño 2003
Xoan Veiga Equilibrio, nos Xuño 2003
Xoan Veiga Coléra divina Xullo 2003
Xoan Veiga Xa é tempo Agosto 2003
Xoan Veiga Sempre enterrada Septembro 2003
Xoan Veiga Sempre os mesmos Novembro 2003
SanTos ¿Cántos van? Decembro 2003
Leandro Estancia Xaneiro 2004
Leandro Terra Febreiro 2004
     
Gustavo Estraño lugar Abril 2004
Gustavo Viaxe a Marte Maio 2004
Gustavo Africa sufre Xuño 2004
Gustavo ¿por..? Xullo 2004