ir a inicio libro
Tit:   Diccionario Cumio Fundamental Español- galego Galego- español
Aut: Cruz López; Xosé Feixó; Xosé A. Pena; María I. Ferreiro

Editor: Ed: do Cumio. Car:
Sinopse : Máis de 40.000 entradas. Máis de 100.000 acepcións. Xentilicios galegos, españois e internacionais. Nomes de tribus, etnias e pobos do mundo.Léxico científico, patrimonial e culto. Termos de informática, ecoloxía... Estranxeirismos e préstamos doutras linguas. Locucións, refráns, frases feitas... Exemplos, observacións, sinónimos, antónimos...
Pvp: 14.00
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 14 + 2.9 gastos de envío = 16.9€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 695 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar