ir a inicio libro
Tit:   Diccionario Tecnolóxico de Electricidade e Electrónica
Aut: Rodríguez Portabales, Emilio

Editor: Ed: Xerais. Car:
Sinopse : A normalización lingüística dun país soamente se poderá alcanzar cando se fale e se escriba na súa lingua propia en tódolos campos do saber. Non abonda que se empregue na vida cotiá, nas transaccións comerciais, na literatura, na arte, na historia, na xeografía... A lingua ten que ser empregada en tódolos eidos: na xustiza, na medicina, na técnica, etc.
Pvp: 29.00
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 29 + 2.9 gastos de envío = 31.9€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 961 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar