ir a inicio libro
Tit:   boca da terra, A
Aut: Rivas, Manuel

Editor: Xerais Car:
Sinopse : A d�A boca da terra � unha poes�a de natureza insurxente. Porque aqu� a natureza fala, murmura, berra ou xura con iron�a no eco das camp�s. Tam�n se agocha nas ru�nas e aluca, sentinela, o pasar dos cami�os. Lembra e so�a: corren por estes eidos cabalos de cores insubmisas, a li�a do horizonte est� � espreita dun temporal de bolboretas. Esa natureza insurxente abrangue as persoas humanas e non humanas, e mesmo as m�quinas: a b�scula de Ohio que pesa cousas e emoci�ns, o rancor dos tractores nas granxas abandonadas... E abrangue a linguaxe, as palabras que, como velairi�as arredor da l�mpada, loitan contra a extinci�n, desvelan un misterio e crean outro, como corpos que se agochan en almas.
Pvp: 13.50∨g=listituloc.php
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 13.5 + 2.9 gastos de envío = 16.4€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 506 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar