Sexo y sólo sexo

López Sosa, Carmen

Número de páginas: 200
Encuadernación: Rústica
Formato: 15 x 23 cm
Fecha de publicación:Octubre 2005


Edita: Temas de Hoy

Este libro recoge todas aquellas dudas e inquietudes que se plantean en la consulta del sexólogo. Ofrece una visión global de todos los aspectos que intervienen en la sexualidad, abordando temas tan cruciales como el orgasmo, las diferencias en el deseo sexual entre hombres y mujeres, los miedos sexuales presentes en ambos géneros, las técnicas de seducción que desplegamos para conquistar a otra persona, las fantasías sexuales y las diferencias entre ambos géneros en el modo de concebir y afrontar la infidelidad.

voltar a principal     facer pedido
Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes. Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición.
Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%. Os envíos faranse previo pago, que comunicaremos.
Obrigados pola súa atención.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%. Los envios se realizarán previo pago, que indicaremos.
Gracias por su atención.

voltar a principal
Exemplares Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade?
Nome(*)  1ºApelido(*)  2ºApelido(*)
Enderezo(*)  Andar C.Postal(*)
Localidade      Provincia      País
Teléfono fixo Teléfono móvil    Email(**)
Comentarios
(*) Necesarios para contestarle
(*) Necessary to answer him(her)