Trebón

Cotarelo, Armando

Ramom Reimunde.
19x13 cm
221 páx.; Encuadernación: Rústica

A presente obra de teatro ten un estudo preliminar realizado polo profesor de Lingua e literatura Galega Ramom Reimunde Norenha, da obra e do seu autror, facendo ademáis unha versión ao galego actual na normativa reintegracionista (ou lusista).
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 778
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary