Gran diccionario século 21 da lingua galega

Varios.

Ed: do Cumio.
Voces: 80.000 / Acepcións: 300.000
21 x 29 cm. 1.486 páx.; Encuadernación: Cartoné

Con etimoloxía. Sinónimos, antónimos, frases, locucións e exemplos. Desviacións normativas ou falsas entradas. Léxico patrimonial, culto, técnico, científico e popular. Novo léxico específico: internet, mercadotecnia, xenética... Apéndice gramatical, conxugación verbal, xentilicios e topónimos. Inclúe un completo Apéndice gramatical (alfabeto, acentuación, formación do plural, formación do feminino, o artigo, os pronomes, adverbios e locucións, conxuncións, o uso do guión, a conxugación verbal con todos os modelos verbais conxugados e listaxe completa dos verbos con expresión do seu modelo, as perífrases verbais e unha completa listaxe de xentilicios e topónimos de uso frecuente).
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 294
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary