Galicia, Monumental y turística

Franco Iglesias, Camilo

Ed: Everest.
192 p. : il. col. ; 28x23 cm
Encuadernación: cartoné

Obra escrita en Galego, Castelán e Inglés, máis de duascentas fotografías, delas máis de sesenta a dobre folla ou a toda páxina
Texto no que se narran as tradicións e coméntanse os tesouros da súa paisaxe.
Obra escrita en Gallego, Castellano e Inglés, más de doscientas fotografías, de las que más de sesenta son a doble hoja o a toda página
Texto en el que se narran las tradiciones y se comentan los tesoros de su paisaje.
Work written in Gallego, Castilian and English, more than two hundred photographies, of which more than sixty they are to double leaf or to all page
Text in which the traditions are narrated and comments the treasures of their landscape.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 143
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary