A Guerra de Independencia en Galicia

Osuna Rey, Juan Manuel

Ed: Lóstrego.
Descripción: 151 p. 19x12 cm Encuadernación: rúst.

No ano 1808 comezou a Guerra de Independencia de España en contra dos franceses. A guerra supuxo a última invasión de Galicia e deu lugar a unha guerra longa e enormemente cruenta na que non só loitaron os exércitos español, francés e inglés, senón na que tamén participou de maneira destacada o pobo galego, tanto loitando contra o invasor como sufrindo as súas represalias.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 100
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary