Repertorio dos Soutelos, Cruceiros, Morenos e Enrique Otero

Noitarega

Ed: do Cumio.
CD

Noitarega amósanos o repertorio de grupos de gaiteiros con moita sona en Galicia: “Os Morenos” de Lavadores, “Os Cruceiros” de Vigo, “Os Gaiteiros de Soutelo” e o mestre Enrique Otero Covelo, de Vigo.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 453
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary