Repertorio da requinta de Carcacía, dos airiños da Ulla, da gaita de Vedra..

Requinta de Xián, A

Ed: do Cumio.
CD

Co repertorio de históricos como 'Os airiños da Ulla' ou 'A requinta de Cacacía' a direción artística deste traballo vai da man da experiencia de Pablo Carpintero.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 218
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary