Requinteiros da Ulla

Gaita de Sarandón, A.

Ed: do Cumio.
CD

A Gaita de Sarandón é o último grupo de requinteiros vetereranos en activo da comarca da Ulla. Este disco recolle un feixe de temas do repertorio do grupo protagonizado por este peculiar instrumento A REQUINTA.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 392
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary