Edita: Museo do Pobo Galego.
 
Títulos da colección Alicerces:
1. F. Bouza Brey, Os cesteteiros galegos de Mondariz e a súa fala gremial.
2. X. lorenzo Fernández, Enredos.
3. X. Taboada Chivite, Ritos galegos de Nadal.
4.V. Risco, Unha parroquia galega nos anos 1920-1923.
5. A "santa" de Gonzar. Un caso cl´nico do século XIX.

6.A. Fraguas Fraguas, Do Entroido.
7. Cuestionario do folclore galego.
8. A Rodriguez Fraiz, Costumes populares litúrxico-nariales de Galicia.
9. A Vázquez Marinez, Galicia e a seitura en Castela.
10. R. Otero Pedrayo, A Estadea.
11. A historia d'El Rei Breogan e dos fillos de Mil.
12. Proxecto de Constitución para o futuro Estado galego (1887).
13. Respostas a un cuestionario.
14. F. Bouza Brey e X. Lorenzo Fernández, A casa, o traballo e a cantiga en Pías.

voltar a principal facer pedido
Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes. Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición.
Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%. Os envíos faranse contra reembolso ou previo pago por transferencia bancaria, que comunicaremos.
Obrigados pola súa atención.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%. Los envios se realizarán contra reembolso o previo pago por transferencia bancaria, que indicaremos.
Gracias por su atención.

voltar a principal

Cubra os datos dos libros
Exemplares Titulo Autor Ed
Exemplares Titulo Autor Ed
Exemplares Titulo Autor Ed
Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade?
Nome(*)  1ºApelido(*)  2ºApelido(*)
Enderezo(*)  Andar C.Postal(*)
Localidade      Provincia      País
Teléfono fixo Teléfono móvil    Email(**)
Comentarios