Edita: Galaxia.

1. A XEOGRAFÍA
Augusto Pérez Alberti
2. A HISTORIA
Ramón Villares Paz
4. A ARTE
Carmen Pena López
5. HISTORIA DA LITERATURA
Francisco Fernández del Riego
6. ENSAIO HISTÓRICO DA CULTURA GALEGA
Ramón Otero Pedrayo

8. A GALICIA ROMÁNICA
Isidro G. Bango Torviso
9. AS PEREGRINACIÓNS XACOBEAS
Francisco Fernández del Riego
11. A CASA
Xaquín Lorenzo
12. A TERRA
Xaquín Lorenzo
13. O MAR E OS RÍOS
Xaquín Lorenzo

15. CANCIONEIRO POPULAR GALEGO
Ramón Cabanillas
19. CANTIGAS POPULARES
Dorothé Schubarth, Antón Santamarina
20. ROMARÍAS E SANTUARIOS
Antonio Fraguas
21. A COCIÑA GALEGA
Álvaro Cunqueiro
22. A GALICIA CAMPESIÑA
Benxamín Casal
23. A GALICIA MARIÑEIRA
Uxío Labarta

25. A EMIGRACIÓN
Carlos Sixirei Paredes
26. PENSAMENTO GALEGUISTA DO S. XIX
Francisco Fernández del Riego
27. PENSAMENTO GALEGUISTA DO S. XX
Francisco Fernández del Riego
29. CANTARES GALLEGOS (BBCG)
Rosalía de Castro
33. ANTOLOXÍA POÉTICA
Ramón Cabanillas
34. DO ERMO
A. Noriega Varela
36. OBRA COMPLETA
Luís Amado Carballo
37. ESCOLMA POÉTICA
Valentín Lamas Carvajal
39. ESCOLMA DE POESÍAS
Aquilino Iglesia Alvariño
40. VILLARDEVÓS
Silvio Santiago
44. PROSAS GALEGAS
Florentino López Cuevillas
51. OS OFICIOS
Xaquín Lorenzo