Diccionario Xerais de Sinónimos

Luis castro Macía

Ed: Xerais.
648 páxinas
Encuadernación: Catoné.

O primeiro diccionario de sinónimos da lingua galega. Imprescindible para todos aqueles que desexen dar ás súas ideas toda a precisión que a linguaxe permite.
CARACTERÍSTICAS
- 165.000 sinónimos
- 30.000 entradas
- Breviario gramatical
- Conxugación verbal .
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 662
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary
www.limiarlibros.com