Galicia e o mar : xeografia e historia do mar galego

Pazos Rodríguez, Óscar; Cerviño Meira, Xosé Manuel ; Allegue Otero, Gonzalo.

Ed: Nigra Trea.
Descripción: 213 p. il. col. 31x25 cm
Encuadernación: cart.

Esta obra pretende transmitir ó lector a extensa .(También editada en castellano, español) ­–e intensa– relación de Galicia co mar, tanto desde unha perspectiva naturalista como desde unha visión humanista. O espacio xeolóxico, coa súa fauna e a súa vexetación, coas súas praias e cantís; a navegación, os barcos e xentes que sucaron as augas das costas galaicas, unha veces como lugar de orixe ou destino, outras como tránsito entre culturas; a impronta que esa relación tivo sobre a identidade galega, coas súas manifestacións etnográficas; a impronta, tamén, na economía e sociedade do territorio; unha visión, en definitiva, completa, nunha linguaxe amena e profusamente ilustrada.
Esta obra pretende transmitir al lector la extensa. (Tamén editada en galego) –e intensa– relación de Galicia con el mar, tanto desde una perspectiva naturalista como desde una visión humanista. El espacio geológico, con su fauna y su vegetación, con sus playas y acantilados; la navegación, los barcos y gentes que surcaron las aguas de las costas galáicas, unas veces como lugar de origen o destino, otras como tránsito entre culturas; la impronta que esa relación ha tenido sobre la identidad gallega, con sus manifestaciones etnográficas; la impronta, también, en la economía y sociedad del territorio; una visión, en definitiva, completa, en un lenguaje ameno y profusamente ilustrada.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 212
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary