Letras galegas 1963.

Rosalía de Castro
, naceu o 24 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela. Foi a súa nai dona Mº Tereixa de Castro e Abadía, de familia figalga vida a menos, e o seu pai Xosé Martinez Viojo, clérigo da parroquia de Iria (Padrón). Nos primeiros anos da súa vida foi atendida pola familia do pai en Padrón, indo aos 13 anos a vivir coa súa nai en Compostela. Fai estudos de música e debuxo na Sociedade de Amigos do País e frecuenta o "Liceo de la Juventud" onde toma contacto cos intelectuais da época, entere os que están Aurelio Aguirre e Edualdo Pondal.
En 1856 transladouse a Madrid e publica o seu primeiro volume de versos en castelán, "La flor"(1857), Manuel Murguía publica unha critica gabanciosa do libro e os achega mais casndo en 1858. Reside en Madrid, A Coruña, Lugo , Simancas consecuencia do traballo do seu home. Cando Muguía e nomeado xefe do Arquivo Xeral de Galicia, reside en Galiza ata a súa morte. Rosalía sofre nos derradeiros anos a enfermidade e morre en Padrón o 15 de cullo de 1885.
Rosalía con dous libros de poemas en galego "Cantares gallegos"(1863) e "Follas Novas"(1880) é considerada como a maior figura da literatura galega do seculo XIX, e unha poetisa de gran altura no mundo. Rosalía converteuse nun símbolo pola súa identificación co pobo galego, coas clases populares, coa súa lingua desprezada, coas súas reinvindicacións de xustiza, unido elo ao feito engadido de ser muller, cando estaba considerado pouco femenino e mal visto as actividades públicas.

Obras

por

ano de

edición

1857: La flor (poesía en castelán)
1859: La hija del mar (prosa en castelán)
1861: Flavio (prosa en castelán)
1866: El cadiceño; Ruinas (prosa en castelán)
1863: Cantares gallegos (poesía en galego)
1863: A mi madre (poesía en castelán)
1867: El caballero de las botas azules (prosa en castelán)
1880: Follas Novas (poesía en galego)
1884: En las orillas del Sar (poesía en castelán)
1881: El primer loco (prosa en castelán)
1923: Conto gallego (prosa en galego)

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

 

Libros editados

 

 

 

 

 

Libros editados

84-460-0100-4 (1992) [ Parte de obra completa: T.2]
Castro, Rosalía de
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-460-0101-2 (1992) [ Parte de obra completa: T.3]
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-86614-42-2 (1989) [ Parte de obra completa: T. 1]
Editor: Xuntanza Editorial, S.A.

84-86614-41-4 (1989) [ Parte de obra completa: T. 2]
Editor: Xuntanza Editorial, S.A.

84-86614-40-6 (1989) [ Parte de obra completa: T. 3]
Editor: Xuntanza Editorial, S.A.

84-494-0915-2 - Antología poética (1998)
Editor: Océano Grupo Editorial, S.A.

84-376-1366-3 - El caballero de las botas azules (1995)
Editor: Ediciones Cátedra, S.A.

84-265-7141-7 - Caballero de las botas azules, el (1973)
Editor: Editorial Magisterio Español, S.A.

84-7758-471-0 - Caballero de las botas azules, el (1992)
Editor: S.A. de Promoción y Ediciones

84-404-4909-7 - Caballero de las botas azules, el ; La hija del mar. (facs.) (1989)
Editor: Patr. R. de Castro

84-505-2891-7 - Cantares galegos (1986)
Editor: Caja de Ahorros Provincial de Ourense. Obra BeneficoSocial

84-7600-021-9 - Cantares gallegos (1985)
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-89679-16-9 - Cantares gallegos (1996)
Editor: Asociación Socio-Pedagoxica Galega

84-604-1055-2 - Cantares gallegos (1991)
Editor: Grupo Analistas Cartera

84-376-0030-8 - Cantares gallegos (1989)
Editor: Ediciones Cátedra, S.A.

84-85553-10-1 - Cantares gallegos (1991)
Editor: Editorial Compostela, S.A.

84-7507-506-1 - Cantares gallegos (1998)
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A.

84-239-7462-6 - Cantares gallegos (1998)
Editor: Espasa-Calpe, S.A.

84-7154-938-7 - Cantares gallegos (1994)
Editor: Editorial Galaxia, S.A.

84-7286-232-1 - Cantares gallegos (1986)
Editor: Gran Enciclopedia Asturiana Silverio Cañada

84-505-1825-3 - Cantares Gallegos (1985)
Editor: Ayuntamiento de Vigo

84-85311-87-6 - Cantares gallegos (facsimil) (1990)
Editor: Alvarellos Editora Técnica

84-345-8297-X - Castro : Antología (1985)
Editor: Salvat Editores, S.A.

84-7600-471-0 - Castro : obra galega completa (1989)
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-239-0243-9 - Castro : Obra poética (1982)
Editor: Espasa-Calpe, S.A.

84-89715-46-7 - En las orillas del Sar (1997)
Editor: Alba

84-7672-862-X - En las orillas del Sar (1998)
Editor: Edicomunicación, S.A.

84-239-7406-5 - En las orillas del Sar (1997)
Editor: Espasa-Calpe, S.A.

84-7954-423-6 - En las orillas del Sar (1998)
Editor: Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A.

84-89122-13-X - En las orillas del Sar (1995)
Editor: Mainer Til Editores, S.L.

84-495-0402-3 - En las orillas del Sar (1997)
Editor: M.E. Editores, S.L.

84-7600-998-4 - En las orillas del Sar (1993)
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-377-0061-2 - En las orillas del Sar (1984)
Editor: José Batlló, editor

84-87224-14-8 - En las orillas del Sar (1994)
Editor: Business Management Information, S.L.

84-7039-279-4 - En las orillas del Sar (1990)
Editor: Editorial Castalia, S.A.

84-376-0566-0 - En las orillas del Sar (1985)
Editor: Ediciones Cátedra, S.A.

84-398-5403-X - En las orillas del Sar (1985)
Editor: Confederación Española de Gremios y Asociaciones deEmpresarios del Comercio del Libro

84-85553-12-8 - En las orillas del Sar (1991)
Editor: Editorial Compostela, S.A.

84-01-90556-7 - En las orillas del Sar (1985)
Editor: Plaza & Janés Editores, S.A.

84-87507-76-X - En las orillas del Sar ; La hija del mar (1997)
Editor: Ediciones Rueda J. M., S.A.

84-398-3960-X - Folhas novas (1985)
Editor: AGAL

84-7600-019-7 - Follas novas (1985)
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-89679-07-X - Follas novas (1996)
Editor: Asociación Socio-Pedagoxica Galega

84-85553-11-X - Follas novas (1991)
Editor: Editorial Compostela, S.A.

84-7175-346-4 - Follas novas (1992)
Editor: Ediciones 29

84-7507-527-4 - Follas novas (1998)
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A.

84-7154-526-8 - Follas Novas (1986) Agotado
Editor: Editorial Galaxia, S.A.

84-7154-877-1 - Follas novas (1993)
Editor: Editorial Galaxia, S.A.

84-600-2544-6 - Follas Novas (1982)
Editor: Real Academia Galega

84-8336-012-8 - Follas novas (1999)
Editor: Alba

84-604-0827-2 - Follas novas. (1991)
Editor: Grupo Analistas Cartera

84-226-3715-4 - Galicia (1992)
Editor: Círculo de Lectores, S.A.

84-7600-144-4 - La hija del Mar (1987)
Editor: Ediciones Akal, S.A.

84-400-4559-X - Inéditos de Rosalia (1953)
Editor: Edicións Monterrey

84-8265-077-7 - Obras (1998)
Editor: Club Internacional de Libro. División Coleccionables,S.L.

84-8265-349-0 - Obras (2000)
Editor: Club Internacional de Libro. División Coleccionables,S.L.

84-7506-388-8 - Obras completas. T.1. La flor ; La hija del mar ; Flavio... (1993)
Editor: Ediciones Turner, S.A.

84-7506-389-6 - Obras completas. T.2. El caballero de las botas azules... (1993)
Editor: Ediciones Turner, S.A.

84-08-36026-4 - Obras selectas de Rosalía de Castro [ Obra completa]
Editor: Editorial Planeta, S.A.

84-87244-16-5 - Pensamientos varios (1992)
Editor: Hércules de Ediciones, S.A.

84-87244-30-0 - Pensamientos varios (1993)
Editor: Hércules de Ediciones, S.A.

84-87244-72-6 - Pensamientos varios (1995)
Editor: Hércules de Ediciones, S.A.

84-89468-20-6 - Pensamientos varios (1998)
Editor: Hércules de Ediciones, S.A.

84-89468-35-4 - Pensamientos varios (1997)
Editor: Hércules de Ediciones, S.A.

84-85375-19-X - Poemas (1988)
Editor: Editorial Gráficas Quintana, S.L.

84-239-7868-0 - Poemas (1999) [ Parte de obra completa: T.20]
Editor: Espasa-Calpe, S.A.

84-01-59019-1 - Poemas del Sar (1998)
Editor: Plaza & Janés Editores, S.A.

84-206-1724-5 - Poesía (1999)
Editor: Alianza Editorial, S.A.

84-7507-004-3 - Poesía completa en galego (1997)
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A.

84-7824-141-8 - Poesía galega completa I : cantares gallegos(1993)
Editor: Sotelo Blanco, Edicions

84-500-5865-1 - Poesias (1982)
Editor: Patronato Rosalía de Castro

84-86587-26-3 - Rosalía de Castro para nenos (1988)
Editor: Ediciones de la Torre

84-86614-39-2 - Rosalía de Castro. (1989) [ Obra completa]
Editor: Xuntanza Editorial, S.A.

84-398-7944-X - Ruinas (1986)
Editor: Almacenes Generales Paapel, S