Letras galegas 1985.

Antonio Losada Diéguez
, naceu no pazo de Moldes, en Boborás (Ourense) o 22 de decembro de 1884. De orixe fidalga e fillo de Miguel Losada (notario) e Carme Diéguez Arias. Estudiou bacharelato en A Garda rematando no 1899. Trasladase a Universidade de Deusto (Euskadi) para estudiar Filosofía e Letras, rematando os seus estudios na Universidade de Salamanca en 1902. En 1905 doutorase en Madrid. Trasladase a Santiago de Compostela onde remata en 1914 a carreira de Dereito. Obtén a cátedra de instituto en Psicoloxía , Lóxica, Ética exercendo en Ourense (1914) e en Pontevedra (1919).
En 1917 ingresa na Irmandades da Fala en Ourense, participa na I Asemblea Nacionalista de Lugo (1918), cofunda a editorial "Nós"(1920) e ingresa no "Seminario de Estudos Galegos" en 1924.
Morreu en Pontevedra o 15 de outubro de 1929.