Obra Viva

Avilés de Taramancos, Antón

Ed:Laiovento.
240 p. 21x14 cm.
Rústica

Neste libro recollen-se unha série de artigos conferéncias, discursos e intervencións públicas do poeta escolmados por Ana González. A máxia da sua palabra, asi como a sua xenerosidade sen límites e a defensa apaixoada daquelas cousas nas que el acreditaba, mostran-se dun xeiro pleno e luminoso neste libro no que pasan os amigos, as lembranzas e as paixaxes.
 a menú

ini
FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 139
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary
www.limiarlibros.com