Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.

Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición. Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%.
Os envíos faranse contra reembolso ou previo pago por transferencia bancaria, que comunicaremos.
Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%.
Los envios se realizarán contra reembolso o previo pago por transferencia bancaria, que indicaremos.
Obrigados pola súa atención.


Pedido (sen compromiso). Cubra ao menos dous campos de texto (ISBN, Título, Autor, Editorial) por libro solicitado.
Responderemos-lles, detallando as condicións da operación comercial.

Exemplares 
 ISBN
 Título
 Autor
 Editorial

Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade

Datos persoais
(Os campos con * son obrigatorios)

Nome(*)     1º Apelido(*)     2º Apelido
Enderezo(*)      Número(*)      Andar      C.Postal(*)
Localidade(*)      Provincia(*)      País(*)
Teléfono fixo Teléfono móvil       E-Mail(*)

Entregar noutro enderezo     Si Non
Nome(*)     1º Apelido(*)     2º Apelido
Enderezo(*)      Número(*)      Andar      C.Postal(*)
Localidade(*)      Provincia(*)      País(*)
Teléfono     Teléfono móvil      E-Mail(*)

Comentarios