Scórpio

Ricardo Carvalho Calero

Ed: Sotelo Blanco.

Unha novela apasioante. Premio de la Crítica de narrativa gallega en 1987.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 356
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary