Vento ferido

Casares, Carlos

Ed: Galaxia.

Este libro marca a incorporación de Carlos Casares á literatura galega. Publicados por vez primeira en 1967, estes contos revelan en apretada sintese os temas e preocupacións que Casares desenvolvería ó longo da súa obra literaria.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 964
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary