Resistencia de materiales

Ortíz Berrocal, Luis

Fecha Publicación: 15-JAN-07

Edición: 3


Edita: Macgraw-hill .

Puntos Clave
• 1.- Se incluyen más ejercicios que en la versión anterior.2.- Se actualizan algunas cuestiones referentes al temario de la asignatura, aunque manteniendo su estructura original.
Tabla de Contenidos

Prólogo. 1. Introducción al estudio de la resistencia de materiales. 2. Tracción y compresión. 3. Teoría de la torsión. 4. Teoría general de la flexión. Análisis de tensiones. 5. Teoría general de la flexión. Análisis de deformaciones. 6. Flexión desviada y flexión compuesta. 7. Flexión hiperestática. 8. Flexión lateral. Pandeo. 9. Solicitaciones combinadas. 10. Medios de unión. Apéndice 1. Fórmulas generales de la Norma Básica MV-103 para el cálculo de uniones soldadas planas. Apéndice 2. Tablas de perfiles laminados. Bibliografía. Índice analítico.

voltar a principal     facer pedido
Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes. Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición.
Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%. Os envíos faranse previo pago, que comunicaremos.
Obrigados pola súa atención.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%. Los envios se realizarán previo pago, que indicaremos.
Gracias por su atención.

voltar a principal
Exemplares Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade?
Nome(*)  1ºApelido(*)  2ºApelido(*)
Enderezo(*)  Andar C.Postal(*)
Localidade      Provincia      País
Teléfono fixo Teléfono móvil    Email(**)
Comentarios (*) Necesarios (**) Imprescindibles