Lingua, dicionários
Historia, etnografía
Divulgación
Autores galeg@s contemporane@s
  Lista de obras
Galiza
     

Edita: Toxosoutos.
PVP: conforme tarifa
Avilés de Taramancos, un francotirador da fermosura

Aurora Marco

Ao longo de case 400 páxinas, desta biografia autorizada, Aurora Marco reco
nstrui a vida, non só do escritor, tamén e sobre todo do ser humano, coas suas luces e sombras. E fai-no a partir de valiosos testemuños orais e escritos, de fontes documentais, da correspondencia persoal e do coñecimento que ten a biógrafa da vida e obra do poeta. O texto enriquece-se cunha fotobiografia de case cen páxinas, que ilustra o periplo vital de ran relavante personalidade.

Edita: A Nosa Terra.
PVP: conforme tarifa

Antón Avilés de Taramancos

Varios: A Nosa Terra

Unha homenaxe ó poeta a quen se lle adica o día das letras galegas do ano 2003

Edita: Laiovento.
PVP: conforme tarifa
Obra viva

Antón Avilés de Taramancos

Neste libro recollen-se unha série de artigos conferéncias, discursos e intervencións públicas do poeta escolmados por Ana González. A máxia da sua palabra, asi como a sua xenerosidade sen límites e a defensa apaixoada daquelas cousas nas que el acreditaba, mostran-se dun xeiro pleno e luminoso neste libro no que pasan os amigos, as lembranzas e as paixaxes.

Edita: edicións Xerais.
PVP: conforme tarifa
Nunca máis Galiza a intemperie

Suso de toro

Urxido por un tempo amargo reconstrúese a crónica do primeiro mes dende o accidente do petroleiro prestige, relatando e interpretando nos xornais esta catátrofe ecolóxica e humana, sepultada baixo oun cobertor de silencio interesado... un libro comprometido , unha homenaxe aos mariñeiros galegos que co seu valor e a súa determinación, nos deron a todos un exemplo de civismo e fecundaron o sentimento do orgullo de sermos galegos.

Edita: edicións Xerais.
PVP: conforme tarifa

Muller no baño

Manuel Rivas

Este libro recolle setenta e cinco textos xornalísticos que posúen densidade humana, rebordan credebilidada e esperanza porque están escritos dende a profundidade da vida, dende ese xornalismo intencional que fixa un obxetivo e pretende provocar algún tipo de cambio; analiza acontecementos e problemas como o terrorismo doméstico, a incomprensión co a mocidade, a marxinación dos emigrantes, o papel da televisión a paixase publicitaria ou a pobreza devastadora provocada polo proceso de mundalización.


Edita: edicións Xerais.
PVP: conforme tarifa
Resistencia

Rosa Aneiros

É unha novela apaixoante, escrita co ímpeto da vida, difícil de esquecer, fermosa e memorable; toda unha singradura a través da historia portuguesa da man de dúas familias maldecidas plola escravitude do amor, a morte e o silencio. Denís, un obreiro, e Filipa, filla dun rico comerciante, namoraron perdidamente sen calibrar as consecuencias.
Titulo
Autor
Editor
 
A arte Carmen Pena López editorial Galaxia.
A Arte relixiosa na terra de Soneira Xosé María Lema Suárez Neira  
A casa Xaquín Lorenzo editorial Galaxia.  
A casa popular Cadernos museo do pobo Museo do pobo Galego  
A casa, o traballo e a cantiga en Pías F. Bouza Brey e X. Lorenzo Fernández Museo do pobo Galego  
A cestería Cadernos museo do pobo Museo do pobo galego  
A cidade medieval Galega Anselmo López Carreira A Nosa Terra.  
A cociña galega Alvaro Cunqueiro editorial Galaxia.  
A emigración Carlos Sixirei Paredes editorial Galaxia.  
A escadeira de Jacob Eduardo Blanco Amor editorial Galaxia.  
A Estadea R. Otero Pedrayo Museo do pobo Galego
A Galicia campesiña Benxamín Casal editorial Galaxia.  
A Galicia románica Isidro G. Bango Torviso editorial Galaxia.  
A gente da Barreira e outras historias. Ricardo Carvalho Calero
Follas Novas.  
A historia Ramón Villares Paz editorial Galaxia.  
A historia d'El Rei Breogan e dos fillos de Mil colección Alicerces Museo do Pobo Galego  
A man dos paíños Manuel Rivas edicións Xerais.  
A memoria da nación, o reino de Gallaecia Camilo Nogueira edicións Xerais.
 
A muller celta. Espríto e misterio Edain McCoy Toxosoutos.  
A muralla de Lugo   A Nosa Terra  
A nosa cinza Xavier Alcalá editorial Galaxia  
A remodelaçâo "federal-confeseral" do Reino de Espanha Xavier Vilhar Trilho Laiovento.
A rocha dos proscritos Ramiro Fonte Tambo.  
A Terra Xaquín Lorenzo editorial Galaxia.  
A vida de Eladio Rodríguez González David Otero editorial Galaxia  
A vida de Manuel Murguía Xesús Rádade Paredes    
A Xeografía Augusto Pérez Alberti editorial Galaxia.  
A Galicia mariñeira Uxío Labarta editorial Galaxia.  
A"santa" de Gonzar. Un caso clínico do século XIX. colección Alicerces Museo do Pobo Galego  
Amor de Artur X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
Antoloxía poética

Eladio Rodríguez González

editorial Galaxia  
Antoloxía poética Ramón Cabanillas editorial Galaxia.  
Antón Avilés de Taramancos
Unha homenaxe A Nosa Terra  
Antón Avilés de Taramancos Martín Veiga Ed. Fervenza
Aproximación didáctica á obra de
Antón Avilés de Taramancos
Xosé Agrelo Hermo, Pilar Sampedro Martínez Toxosoutos.  
Arrabaldo do norte X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
Arraianos X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
Arte Celta, os métodos de elaboración. George Bain Toxosoutos.  
Arximiro Rico, luz dos humildes. Narciso de Grabiel; XoséManuel Sarille. Gesto dentro  
As Chamadas perdidas Manuel Rivas edicións Xerais.  
As Contrucións Adxetivas Cadernos museo do pobo Museo do pobo galego  
As mulleres nas cantigas medievais Esther Corral Díaz Seminario Est. galegos.  
As peregrinacións xacobeas Francisco Fernández del Riego editorial Galaxia.
Atlas de Galicia Ramón G. Romaní Barrientos Nigra.  
Avilés de Taramancos, un francotiradir da fermosura Aurora Marco Toxosoutos.  
Calella sen saída Víctor Omgbá
editorial Galaxia.  
Cancioneiro da poesía céltica Julius Pokorny editorial Galaxia.  
Cancioneiro popular galego Ramón Cabanillas editorial Galaxia.  
Cancioneriro popular das terras de Tamarela Manuel Rico Verea editorial Galaxia.  
Cantares Gallegos (BBCG) Rosalía de Castro editorial Galaxia.  
Cantigas populares Dorothé Schubarth / Antón Santamarina editorial Galaxia.  
Cantos caucanos Antón Avilés de Taramancos Espiral Maior  
Compostela, vanguardia y sosiego
Fotografía: Xurxo Lobato
Textos: Manuel Rivas; Xerardo Estevez
Nigratea.  
Conflicto lingüístico e ideoloxia na Galiza Francisco Rodríguez Laiovento.
Contos da Coruña

Xurxo Souto

edicións Xerais  
Costumes populares litúrxico-nariales de Galicia A Rodriguez Fraiz Museo do Pobo Galego  
Couto Mixto: Unha república esquecida. Luís Manuel García Mañá Univ. Vigo.  
Cuestionario do folclore galego.   Museo do Pobo Galego  
Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carquesa, conocida en Galicia como carqueixa. Padre Martín Sarmiento Toxosoutos.  
Do Entroido. A. Fraguas Fraguas, Museo do Pobo Galego  
Do ermo A. Noriega Varela editorial Galaxia.  
El pasatiempo, o capricho dun indiano. Ignacio Cabano Vázquez, Mª Luz Pato Iglesias, Xosé Sousa Jiménez.
Edicións do Castro.  
Ela maldita alma Manuel Rivas editorial Galaxia.  
Enredos. X. lorenzo Fernández Museo do Pobo Galego
Ensaio histórico da cultura galega Ramón Otero Pedrayo editorial Galaxia.  
Escolma de poesías Aquilino Iglesia Alvariño editorial Galaxia.  
Escolma poética Valentín Lamas Carvajal editorial Galaxia.  
Estirpe (poesía) X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
Frei Martín Sarmiento Mercedes Queixas Zas Laiovento.  
Fumes de papel Xavier Alcalá editorial Galaxia.  
Galegos: As mans de América, tomo I e II Gonzalo Allegue Nigra.  
Galica, Galicia Manuel Rivas edicións Xerais.  
Galicia Francisco Fernández Del Riego edicións Xerais.  

Galicia fai dous mil anos: O Feito Diferencial Galego
Historia (2 vol.); Música (2 vol.)
Antopoloxía (2 vol.) ;
Arquitectura (prep.)

Museo do Pobo Galego.  
Galicia e a seitura en Castela. A Vázquez Marinez, Museo do Pobo Galego  
Galicia e o mar Oscar Pazos, Xosé M. Cerviño, Juan H. Losada Nigratrea.  
Galicia: Magos, soldados e viaxeiros. Blanca Caamaño / Domenica Castro Nigra.  
Gandhi, vida obra e pensamento Lois X. Trigo Martínez Toxosoutos.  
Gramática da fantasía Gianni Rodari editorial Galaxia.  
Guía da arquitectura galega José Ramón Soraluce Blond Galaxia.  
Historia da literatura Francisco Fernández del Riego editorial Galaxia.  
Historia de emigrantes
Xosé Neira Vilas edicións do Castro.  
Historia de Galicia Francisco Carballo; Felipe Senén López; Anselmo López Carreira; Luís Obelleiro; Bieito Alonso.
A Nosa Terra.
Imaxe de Galicia (Bilingüe: Español-Galego) Ramiro Fonte,Xosé M. del Caño, Francisco Gil, Xosé F. Armesto Faginas Nigratea.  
La costa de la Muerte / A Costa da Morte
Un litoral insólito
Estro Montaña Nigratrea.  
La Galicia insólita. Tradiciones gallegas Antonio Fraguas Edicións do Castro.  
La Habana Flash Xavier Alcalá editorial Galaxia.  
La santa Compaña Carmelo Lisón Tolosana Akal.  
Longa lingua. Os contos da Mesa Mesa Normalización Lingüistica edicións Xerais.  
Manuel María Homenaxe ao poeta a cargo de escritores da Galiza Asociación Cultural Xermolos  
Meco-Moro-Agudo: epitétos del impostor Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben perdonar á Meco. Padre Martín Sarmiento Toxosoutos.
Memorais do franquismo, (A época do wolfram en Lousame. A corporación de Noia en Meirás) Xerardo Agrafoxo Toxosoutos.  
Memoria da emigración, en tres tomos Xosé Neira Vilas Edicións do Castro.  
Millo verde Xosé Fernández Ferreiro edicións Xerais  
Mitos e lendas celtas Eoin Neeson Toxosoutos.  
Mouras, sepientes, tesoros y otros encantos. Mitología popular gallega Buenaventura Aparicio Casado Edicións do Castro.  
Muller no baño Manuel Rivas edicións Xerais  
Mulleres e independencia Carmen Blanco Edicións do Castro.  
Murguía   A Nosa Terra.
No ventre do silencio X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais  
Nunca máis Galiza a intemperie Suso de toro edicións Xerais.  
O agrarismo Miguel Cabo Villaverde A Nosa Terra.  
O antigo hospital de Esteiro. Campus universitario de Ferrol Jose Ramón Soraluce Blond Universidade da Coruña.  
O crepúsculo das Formigas X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
O entroido galego Federico Cocho A Nosa Terra.  
O entroido ou os praceres da carne Xosé Ramón Mariño Ferro Edicións do Castro.  
O estado da Nación Xosé Manuel Beiras Torrado. Laiovento.  
O mar e os ríos Xaquín Lorenzo editorial Galaxia.  
O Padre Sarmiento, arquivo da lingua e cronista da Patria Henrique Rabuñal Espiral Maior  
O pobo da noite, antoloxía poética Manuel Rivas edicións Xerais  
O sol do verán Carlos Casares editorial Galaxia.
O tecido Cadernos museo do pobo Museo do pobo galego  
Obra completa Luís Amado Carballo editorial Galaxia.  
Obra en galego completa: Poesía e teatro;Narrativa
Semblanzas;Textos de ensaio
Alvaro Cunqueiro editorial Galaxia  
Obra viva Antón Avilés de Taramancos A Nosa Terra.  
Ónfalos Lois Diéguez Espiral Maior.  
Os afiadores, a industria ambulante Olegario Sotelo Blanco sotelo blanco.  
Os cesteteiros galegos de Mondariz e a súa fala gremial. F. Bouza Brey Museo do Pobo Galego  
Os dous de sempre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao editorial Galaxia.  
Os Irmandiños, Textos, documentos e bibliografía López Carreira, Anselmo A Nosa Terra.
Os oficios Xaquín Lorenzo editorial Galaxia.  
Pan Xosé Neira Vilas editorial Galaxia.  
Pensamento galegista d S. XIX Francisco Fernández del Riego
editorial Galaxia.  
Pensamento galegista d S. XX Francisco Fernández del Riego editorial Galaxia.  
Percival e outras historias X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais  
Poesía recadada Xosé Neira Vilas Espiral maior.  
Prosas galegas Florentino López Cuevillas editorial Galaxia.  
Proxecto de Constitución para o futuro Estado galego (1887). colección Alicerces Museo do Pobo Galego  
Que me queres amor? Manuel Rivas editorial Galaxia.  
Querida amiga Marina Mayoral editorial Galaxia  
Relatos mariñeiros Xosé Neira Vilas edicións Xerais.  
Resistencia Rosa Aneiros edicións Xerais.
Respostas a un cuestionario. colección Alicerces Museo do Pobo Galego  
Retorno a Tagen Ata X.L. Méndez Ferrín edicións Xerais.  
Ritos galegos de Nadal. X. Taboada Chivite, Museo do Pobo Galego  
Romarías e santuarios Antonio Fraguas editorial Galaxia.  
Scórpio Ricardo Carvalho Calero edicións Sotelo Blanco.  
Sempre en Galiza Alfonso Daniel Rodríguez Castelao editorial Galaxia.  
Teoría do caos
Marilar Aleixandre edicións Xerais  
Trece badaladas Suso de Toro edicións Xerais.  
Tres tempos e a esperanza Mariví Villaverde Otero A Nosa Terra.  
Última fuxida a harar (poesía) Antón Avilés de Taramancos Espiral Maior
Unha parroquia galega nos anos 1920-1923. V. Risco, Museo do Pobo Galego  
Vento ferido Carlos Casares editorial Galaxia.  
Viaxe a Galicia (1745) Fr. Martín Sarmiento Toxosoutos.
 
Villardevós Silvio Santiago editorial Galaxia.  
Vivencias Manuel Ferrol Diputación da Coruña.  
Xentes do mar. Traballos, tradición e costumes Calo, Francisco A Nosa Terra