arriba-menud
logolimiar
contacto
Aviso legal
buscaweb
Busca-web
Somos
Ensaio
Historia
Literatura
gal-esp
Técnica Divulgación Deporte Infantil,
 xuvenil
Mundo

Ciencias

Galiza Pago
pago/envio
Envío
Videos,
música
en facebook
Aloxamento
Infolitic.com
Uso de cookies Aviso Legal Información LSSI Proteción de datos de carácter persoal Condicións de venta e envío esp
minilim

Uso de cookies

Cookie é un pequeno arquivo que envía un servidor web ao disco duro do internauta que o visita con información sobre súas preferencias e pautas de navegación.

A web limiarlibros.com utiliza cookies para unha mellor navegación web.

A web limiarlibros.com para o seu desenvolvemento utiliza diversas ferramentas:

web google.com:

As cookies de google permite que o sitio web recorde a información sobre súa visita, como o idioma preferido e outras opcións, o cal pode facilitar a vindeira visita e que o sitio resulte más útil.

Google utiliza cookies con diversos fins, entre os que se incluíren o recordar preferencias de SafeSearch, aumentar a relevancia dos anuncios, contar o número de visitas para acceder a unha páxina.

Pódese ver os tipos de cookies que utiliza Google, así como descubrir como utilizan Google e seus partners as cookies en publicidad e a súa Política de privacidad .

Google Analytics é ferramenta de análise que axuda a nosa web a entender como navegan os nosos visitantes. Esta ferramenta utiliza un conxunto de cookies para recopilar información e ofrecer estadísticas de uso sin identificar persoalmente aos visitantes.
arriba

Wed PayPal:

Usa cookies para recoñecer aos seus clientes e acortar o tempo que necesita para acceder a súa conta PayPal mediante a comprobación do seu correo electrónico na base de datos de PayPal.

O visitante:

O visitante da web limiarlibros.com, unha vez lido -Uso de cookies- , acepta e entende o exposto consentindo o uso das cookies mencionadas.

Desactivación das cookies.

O visitante, en calquera caso, pode deshabilitar no seu navegador o uso das cookies. A búsqueda en internet da "desactivación de cookies para o navegador "utilizado" facilitará a información necesaria. Limiar colaborará co visitante en caso de dificultade.

Aviso Legal Información LSSI

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSI).

Titular da páxina web
Limiar libros S.L.
Código de Identificación Fiscal: B15479157.
Dato Mercantil: Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Sección xeral, Folio 93, Folla C-121853, España.
Domicilio: Rúa Venezuela , 33 (Limiar), B, E, C.P. 15407, Ferrol. A Coruña, España.
Atención por correo electrónico: limiar(@)limiarlibros.com.
Atención telefónica: +34 981327953 - +34 655011250

Recollida de datos

A nosa páxina Web (limiarlibros.com).

Os formularios que se utilizan, en caso de ser enchidos, son para poder contactar co visitante ante a demanda de información ou pedido.

En ningún caso os datos aportados polo visitante son cedidos, nin compartidos a terceiras persoas, e so son utilizados para o fin solicitado como información ou pedido.

Prezos

En www.limiarlibros.com, os prezos levan engadido o imposto que en cada caso lles corresponde.
Os gastos de envío son especificados aparte.
Os prezos están expostos a variación do mercado, en calquera caso garantirase que non serán superiores ao publicado na web.
arriba

Proteción de datos de carácter persoal

De conformidade co artigo 5 apartado 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, Limiar libros S.L. Infórmalle do seguinte:

Seus datos persoais (nome, dirección, ...) facilitados por medio dos formularios de www.limiarlibros.com quedan recollidos nun ficheiro responsabilidade de:
Limiar libros S.L.
C.I.F: B15479157.
Empresa inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Sección xeral, Folio 93, Folla C-121853, España.
Con domicilio en Rúa Venezuela , 33 (Limiar), B, E, C.P. 15407, Ferrol. A Coruña, España.
Atención por correo electrónico: limiar(@)limiarlibros.com.
Atención telefónica: +34 981327953 - +34 655011250

arriba
Uso dos datos facilitados polos visitantes:

 1. O establecer contacto para informar sobre as informacións ou pedidos solicitados.

 2. O cobro ou pago dos envíos mediante o modo elexido.

 3. O realizar os envíos a dirección facilitada.

 4. O realizar a emisión da factura correspondente aos pedidos realizados.

 5. O comunicar sobre promocións ou informacións que sexan de interese para os visitantes.

Aceptación do uso dos seus datos polos visitantes:

 1. Unha vez cubertos os formularios e enviados o visitante acepta o uso dos seus datos como indicase no apartado anterior.

Acceso, rectificación ou anulación dos seus datos:

 1. O visitante en calquera momento pode exercer o seu dereito de acceso, de rectificación ou anulación dos seus datos, mediante o envío dun correo electrónico a limiar(@)limiarlibros.com, indicando no asunto -acceso a datos- -rectificación de datos - ou -anulación de datos - segundo o caso.

 2. O visitante tamén poderá realizar a petición por correo postal a dirección de Limiar libros, S.L.

 3. Limiar libros procederá a maior brevidade posible cumprir coa solicitude do visitante.
  arriba

Segredo dos datos dos visitantes:

 1. Limiar Libros, S.L. garante o segredo dos datos achegados polos visitantes, ainda rematada a relación comercial.

Comunicación de datos dos visitantes a Terceiros:

Limiar libros S.L. estará obrigada

 1. Por disposición legal que así o indiquen as autoridades administrativas ou xudiciais.

 2. Para a xestión dos pagos e cobros nas pasarelas de pago ou entidades bancarias.

Cesión de datos dos visitantes a Terceiros:

Limiar libros S.L. En ningún caso cederá os datos dos visitantes a terceiros., Limitando o seu uso a relación comercial con Limiar Libros S.L..

Xurisdición:

Para cantas diferenzas poidan xurdir en relación con esta web, o usuario ou visitante acepta someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Ferrol, A Coruña, Galicia, España, renunciando expresamente a calquera outro foro que lles puidese corresponder.
arriba

Condicións de venta, envío, desestimento e devolución.

Ao recibir un pedido, que fai limiarlibros.com?. Condicións de venta, envío
Quen somos e onde estamos¿? Forma de envío
Ingreso ou transferencia bancaria
PAGO POR MEDIO DE TARXETA DE CRÉDITO (POR LA PASARELA SEGURA Internacional

Ao recibir un pedido, Que fai limiarlibros.com?

1º. Revisa a dispoñibilidade, e reserva o libro para o cliente.

2º. Efectúa o cálculo do custo do envío, por iso é imprescindible indicar ol lugar de envío. Estúdase que os custos de envío sexan os menores posibles.

3º. Infórmase ao cliente e facilítase o pago:

Se o cliente expresa o desexo de pagar por transferencia bancaria:
Envíase ao cliente un código de pedido e indícase o nº de conta do banco de Limiar libros, S.L.

Se o seu pago é por cartón de crédito:
Envíase unha factura ao cliente, por medio de PayPal, figurando na referencia da factura o seu código de pedido (ide. de articulo).

4º. Unha primeira garantía de limiarlibros.com é a contestación do seu pedido, asumindo o seu compromiso.
Unha segunda garantía de limiarlibros.com é o recibo emitido, a nome do cliente, polo banco unha vez efectuado el pago; ou o código da transacción emitido pola pasarela de pago PayPal, ao cliente, e que están en poder do cliente.

5º. Cando recibe o pago, realiza o envío seguro, garantido.
Limiarlibros.com contacta de novo co cliente para indicarlle a situación do seu pedido e o código de envío.
Esta é a terceira garantía do compromiso de limiarlibros.com

6º. Non realizamos ningunha operación automática ou robotizada. O noso trato co cliente é persoal.
A resposta ao pedido do cliente non é inmediata, xa que é procesada manualmente, pode tardar uns minutos, ou unhas horas.
Unha persoa responsable de limiarlibros.com atende directamente ao cliente, as 24 horas, todos os días.
En limiarlibros.com damos garantía.

7º Dereito de anulación:

Limiarlibros pemite a anulación do pedido sen coste, sempre e cando a anulación fose comunicada antes de tramitar o envío.

8º. Dereito a devolución e desestimento.

Disporá dun prazo de 14 días naturais dende a recepción do artículo para a súa devolución.

No caso que súa compra non fose a ofertada ou estivese defectuosa, Limiarlibros atendendo a súa decisión reemplazará o producto elexido ou abonará o importe cobrado. O producto debe de ser recibido no estado en que foi enviado. Os Gastos de devolución serán abonados por Limiarlibros, que indicará o medio de envío.

No caso que cambiará de opinión unha vez recibido o artículo. Limiarlibros abonará o importe cobrado, descontando os gastos de envío. O producto debe de ser recibido no estado en que foi enviado. Os Gastos do envío de devolución serán abonados por conta do comprador.

Quen somos e onde estamos:
Nome: Limiar Libros, S.L. (Libraría Limiar)
O noso nº de identificación Fiscal en España: B15479157
A nosa dirección: C/ Venezuela, 33, B, CP:15404
A nosa cidade: Ferrol (A Coruña)
O noso País: Spain (Galiza)
Os nosos Telfs.: +34 981327953 /  +34 655011250.
  arriba

Forma de envío:
Estado español (España):

Utilízase xeralmente os servios de correos de España.

O cliente recibirá comunicación da súa oficina de recepción de envío.
A a entrega do seu pedido dependerá da empresa de transportes sobre 5 días laborables (salvo complicacións ténicas). Correos en España xeralmente entrega os paquetes no domicilio do cliente.

Fora de España:

O envío e realizarase conforme indique o cliente.

Limiarlibros buscará o medio máis apropiado en canto a seguridade e custe.

arriba

INGRESO DIRECTO EN CONTA BANCARIA OU TRANSFERENCIA España
O pago pode realizarse mediante un ingreso directo ou transferencia á conta bancaria da nosa empresa que lle indicaremos cor correo electrónico. Axiña que teñamos constancia do ingreso procederemos ao envío.arriba

Formas de pago e envíos fora de España, desde limiarlibros.com
Os gastos de aduana que se xeren pola liberación da mercancía corren por conta do cliente.

PAGO POR MEDIO DA TARXETA DE CRÉDITO (POLA PASARELA SEGURA )
Remitirémoslle unha factura de pre pago ao seu correo electrónico, na que constará o nº de código de pedido (identificación artigo), e a opción de realizar o pago seguro por PayPal. Non ten custos para o cliente, é o xeito máis cómodo, seguro e rápido. Esta opción será aplicada por defecto aos pedidos internacionais . arriba