Libros en galego
Editor
   
  U   U U    
  ul          
  ult          
Última fuxida a harar (poesía) Avilés de Taramancos, Antón Espiral Maior. preis, price, prix, prezo, precio  
  un          
  unh          
Unha parroquia galega nos anos 1920-1923. Risco, Vicente Museo do Pobo Galego preis, price, prix, prezo, precio  
  V   V V    
  ve          
  ven          
Vento ferido Casares, Carlos Editorial Galaxia. preis, price, prix, prezo, precio  
ventre do silencio, No Méndez Ferrín, X.L. Edicións Xerais. preis, price, prix, prezo, precio  
  ver          
verdade na bufarda, A Otero, David Edita: Galaxia preis, price, prix, prezo, precio  
  veu          
Veu visitarme o mar Aneiros, Rosa Edicións Xerais. preis, price, prix, prezo, precio  
  vi          
  via          
Viaxe a Galicia (1745) Martín Sarmiento, Fr. Toxosoutos.
preis, price, prix, prezo, precio  
  vid          
vida de Eladio Rodríguez González, A Otero, David Editorial Galaxia. preis, price, prix, prezo, precio  
vida de Manuel Murguía, A Rádade Paredes, Xesús Edita: Galaxia preis, price, prix, prezo, precio  
vida nos balnearios de Galicia, A Leboreiro, María A. Ir Indo. preis, price, prix, prezo, precio  
vida que nos mata, A López López, Xavier Editorial Galaxia. preis, price, prix, prezo, precio  
  vil          
Villardevós Santiago, Silvio Editorial Galaxia. preis, price, prix, prezo, precio  
  viv          
Vivencias Ferrol, Manuel Deputación da Coruña. preis, price, prix, prezo, precio  
Volta a principal Índice   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t U V w x y z