ir a inicio libro
Tit:   Labregos no franquismo
Aut: Collarte, Anxo

Editor: Ed: Difusora das letras. Car:
Sinopse : Labregos no franquismo supón unha ollada sobre a interacción entre o campesiñado galego e a ditadura de Franco, un tema que apenas ten sido exposto desde o ámbito da Historia. Partindo das fontes documentais proporcionadas por institucións locais do réxime e as testemuñas de vida recollidas entre as xentes do agro ourensán da época, nomeadamente da zona do Ribeiro, o libro constrúe unha análise que transcende a descrición de fenómenos particulares. Esta obra integra as conclusións do traballo investigador referido coas grandes cuestións do devir do agro galego durante a ditadura: a fin da agricultura tradicional, desde a fame de posguerra até a industrialización a base de encoros, cooperativas, caixas de aforro e emigración; a represión e o control sociopolítico do campesiñado; as relacións entre os burócratas e os falanxistas locais (os titulares das sindicais) e a paisanaxe, que discorren entre a adaptación e a resistencia da comunidade campesiña a uns procesos impostos que, como acontece decote, non se consideraban desde a perspectiva do labrego.
Pvp: 15.00
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 15 + 2.9 gastos de envío = 17.9€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 811 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar