ir a inicio libro
Tit:   Obra poética completa (1950-2000) 2 vol.
Aut: Manuel María

Editor: Ed: Espiral Maior. Car:
Sinopse : A voz poética de Manuel María. sabiamente temperada na seiva popular e ao mesmo tempo a afinación culta e vanguardista, contén en si mesma a chama das verdades exprexib¡vas que van firectamente ao corazón dos lectrores. Melancolía, tenrura e señardade, amor á natureza e fino intimismo, sentido ético e realismo crítico son as marcas que percorren o intenso camiño lírico do noso poeta. Poesía da vida en definitiva, abeta ao cosmos da realidade desde un microcosmos esencial e humano.(...) A obra poética completa (1950-2000) inclúe, revisados polo autor, os cuarenta e sete títulos en libro que conforman o seu universo en expansión: obra en espiral aberta, compendio de galaxias líricas, río e mar no espazo e no tempo. (Miguel Anxo Fernán-Vello).
Pvp: Consultar
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 0 + 0 gastos de envío = 0€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 900 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar