ir a inicio libro
Tit:   Obreirismo Ferrolán
Aut: Fernández, Eliseo

Editor: Ed: A Nosa Terra. Car:
Sinopse : A recuperación da historia do movemento obreiro é un labor de xustiza para con aqueles homes e mulleres que impulsaron a configuración dunha sociedade democrática e máis achegada aos valores de xustiza e solidariedade. Tanto máis canto moitos deles sufriron persecución polas súas ideas e actividades. Nos últimos anos rexurdiu o interese pola historia dos movementos sociais, tentando un recoñecemento da importancia que as organizacións de traballadores tiveran na transformación da sociedade nun sentido fondamente democrático. E antes do dramático período de 1936-39 e nos anos de loita clandestina contra o franquismo, o obreirismo de Ferrol mantén unha traxectoria obrigada de salientar.
Pvp: 14.00
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 14 + 2.9 gastos de envío = 16.9€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 439 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar