ir a inicio libro
Tit:   Elexías de luz
Aut: Victoria Moreno, María

Editor: Ed: Xerais. Car:
Sinopse : Mar�a Victoria Moreno (1941-2005) foi unha escritora de ampl�sima cultura literaria. A s�a relaci�n coa poes�a era moi fonda. Xa en 1973 elaborou a antolox�a Os nov�simos da poes�a galega. Sent�ase fascinada pola poes�a e era quen de transmitir esa paix�n recitando poemas de corrido. E a�nda que escribiu poes�a no �mbito da literatura infantil � moito menos co�ecido que a s�a vocaci�n l�rica a levase a legarnos este libro, escrito nos �ltimos anos: Elex�as de luz, que agora publicamos postumamente, revisado por Xavier Sen�n. A �ltima parte (�Dous folios que foron brancos�) � o poemario en que Mar�a Victoria estaba a traballar antes da s�a morte e por iso se quixo conservalo tal e como ela o deixou. Elex�as de luz � unha faceta m�is da rica personalidade desta galega que permanecer� para sempre no noso recordo, unha muller que se namorou da lingua e a cultura galegas, coas que mantivo unha fermosa historia de amor, como ela mesma o definiu.
Pvp: 14.10
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecard Pago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra = 14.1 + 2.9 gastos de envío = 17€
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegran los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 946 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar