inmigrante imaxinario, O : Estereotipos, representacións e identidades dos galegos na Arxentina (1880-1940)
ir a inicio libro
Tit:   inmigrante imaxinario, O : Estereotipos, representacións e identidades dos galegos na Arxentina (1880-1940)
Aut: Nuñez Seixas, Xosé Manoel

Editor: Ed: Univ. Santiago de Compostela. Car:
Sinopse : Este libro pretende enfocar a historia da emigración galega dende o análise das identidades, dos discursos e dos estereotipos arredor do inmigrante galego na Arxentina, especialmente na cidade de Bos Aires , entre 1880 e 1940. É una contribución a manter viva a memoria dun tempo en que todo era, ou semellaba ser diferente, en que os galegos arribaban ós portos arxentinos na procura dun porvir máis gasalleiro.
Pvp: Consultar
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecardPago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra =
0 + 0 gastos de envío = 0
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegrarán los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) escriba el nº 424 (*) (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar