Anagn�rise
ir a inicio libro
Tit:   Anagn�rise
Aut: Victoria Moreno, María

Editor: Ed: Galaxia. Car:
Sinopse : O protagonista principal de Anagn�rise � Nicolau Ar�s, un rapaz con problemas que un d�a decide deixar os estudios no Instituto e marcha a Madrid co prop�sito de encontrar a uns amigos que se dedican a negocios relacionados co tr�fico da droga. A viaxe en autostop faina cunha muller intelixente, de nome celosamente oculto, que o recolle na estrada, e coa cal fala durante as horas que pasan xuntos dentro do coche. Os di�logos, sempre �xiles e ocurrentes, pero tam�n naturais, van revelando a rica personalidade de ambos. Xa no destino, Nicolau e a s�a amiga ocasional sep�ranse sen que o rapaz saiba o nome dela. � remate, despois de que Nicolau entre en contacto cos compa�eiros que o agardan en Madrid, ir� buscar a s�a amiga. S� ent�n saber� o seu nome.
Pvp: 11.50
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecardPago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra =
11.5 + 2.9 gastos de envío = 14.4
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegrarán los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) escriba el nº 886 (*) (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar