revolución dos globos, A
ir a inicio libro
Tit:   revolución dos globos, A
Aut: Álvarez Cáccamo, Alfonso

Editor: Ed: Galaxia. Car:
Sinopse : Dentro deste libro latexa a vida. Tamén latexa esoutra forma de vida que é o recordo. Lembrar é unha das experiencias máis humanas que existen, sobre todo lembrar aquilo que un nunca viviu, como acontece con Gurzonia, un país que non existe, mais existe porque se alicerza na creatividade do mundo infantil. Con estes bimbios está construído este artefacto literario que é algo máis ca unha novela. Presente e pasado, realidade e ficción, lembranza e invención se mesturan maxistralmente coa presenza constante dun sutil humorismo.
Pvp: 13.00
Ver cesta
Se realizará la DEVOLUCIÓN del Pago de Compra con la anulación del pedido en un plazo de 48 horas o falta de existencias.
visa-mastrecardPago por tarjeta y envío a España
 Pago de Compra =
13 + 2.9 gastos de envío = 15.9
Con 40 € de compra = gratis ( 0 € ) los gastos de envío
Con la recogida en tienda (Limiar) se reintegrarán los gastos de envío
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) escriba el nº 310 (*) (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar