Poemas de lenta nudez

Miguel Anxo Fernán-Vello

Ed: Espiral Maior.

Arráncanos do cosmos natural para abocarnos á cidade, ámbito estraño, caótico, deshumanizado.(Teresa Seara).
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 611
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary