Real Coro Toxos e Frores (1914-2000)- 2 tomos

Juan José Rodríguez de los Ríos

Ed: Diputación Provincial de A Coruña.
2 vol
Encuadernación: rústica

O 29 de maio de 1915, o coro Toxos e Froles fixo a súa presentación pública no Teatro Jofre de Ferrol, é o decano dos coros galegos, a súa historia é un compromiso constante coa identidade cultural de Galicia, en todos os tempos, incluidos aqueles de persecución polas dictaduras da identidade cultural de Galiza. Xogou un moi impotante papel na constitución das irmandades da Fala en Ferrol no ano 1917. Esta é unha crónica histórica dunha extraordinaria entidade cultural.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 202
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary