Edita: A Nosa Terra
Resistencia, guerrilla e represión.
Causas e Consellos de Guerra. Ferrol 1936-1955

Bernardo Máiz Vázquez
 
Sobre a represión franquista, como sobre tantas outras cousas do noso pasado inmediato, non houbo unha revisión política verdadeiramente democrática, senón un pacto de silencios cómplices, un veo complaciente, mesmo a difusión de falacias interesadas na liña de que "en las guerras ya se sabe", "Franco hizo cosas buenas", ou o eufemismo de referirse a Francisco Franco, o gran dictador, como "el anterior Jefe del Estado".. E tantas outras. (Bernardo Maíz).
Un libro moi documentado que explica a represión brutal do Fascismo-Franquismo, contra dos veciños de Ferrol e comarca ferrolanos feita por orde do seu "fillo máis ilustre": o Caudillo de España.

voltar a principal    facer pedido
Os precios dos libros en España están marcados, por lei, polos editores, son precios fixos que non dependen do mercado.O precio nunca superará o establecido por lei, ou marcado como de venda ao público polo editor, limiarlibros.com poderá dentro dos marxenes legais ofrecer descontos aos seus clientes. Poñeremos-nos en contacto con vostedes para informarlles polo miúdo do custo e características da súa petición.
Aos precios se lles aplica o imposto de valor engadido, en relación ao pedido, que para o caso dos libros é do 4%, e para material didáctico en xeral do 16%. Os envíos faranse previo pago, que comunicaremos.
Obrigados pola súa atención.
Los precios de los libros en España están marcados, por ley, por los editores, son precios fijos que no dependen del mercado. El precio nunca superará el establecido por ley, o el marcado como de venta al público por el editor, limiarlibros.com podrá dentro de los límites legales ofrecer descuentos a sus clientes.Nos pondremos en contacto con usteses para informarles del costo y características de su petición. A los precios se les aplica el impuesto del valor añadido, en relación al pedido,que para o caso de los libros es del 4%, y para material didáctico en general del 16%. Los envios se realizarán previo pago , que indicaremos.
Gracias por su atención.

voltar a principal  
Exemplares Tipo de pedido Desexa recibir nosa publicidade?
Nome(*)  1ºApelido(*)  2ºApelido(*)
Enderezo(*)  Andar C.Postal(*)
Localidade      Provincia      País
Teléfono fixo Teléfono móvil    Email(**)
Comentarios (*) Necesarios (**) Imprescindibles