Atlas Xeográfico e Histórico de Galicia e do Mundo

VV. AA.

Ed: Do Cumio.
Cartoné; 224p.; 250x330 mm; ed. 2016

20.00
bolsapedido

Esta edición actualizada recolle os cambios xeopolíticos acontecidos nos últimos anos, así como as novas infraestruturas. Máis de 200 páxinas a toda cor; inclúe numerosos mapas físicos, políticos, históricos e temáticos, así como fotografías, gráficas e diagramas. A información está renovada conforme ás referenias achegadas, e permite interpretar os datos no seu contexto. Un traballo de grande utilidade para o estudantado e profesorado, que combina o rigor científico cunha redacción de fácil comprensión, e que conta ademais cun atractivo deseño que facilita o seu manexo. Información completa sobre o Universo, o planeta Terra, Galicia, a península Ibérica, Europa, África, Asia, América, Oceanía e as rexións polares.
 a menú

ini
FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 477
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary
www.limiarlibros.com