Impostura e a desorientación na normalización lingüistica, A

Sarille, Xosé Manuel

Ed: Candeia.
120 p. ; 21x15,3 cm
Encuadernación: rústica

Unha obra sobre a situación alarmante que vive a lingua galega. No texto analízanse as causas de fondo polas que o galego perde na actualidade máis falentes que nunca. O autor considera que as razóns desta decadencia, moi acelerada nos últimos anos, hai que buscalas no deficiente descurso teórico e na práctica negativa ou confusa de todas as orgaizacións políticas e da maioría das institucións públicas desde o comezo da democracia. Feita con rigor, esixente e sen enganosas compracencias, esta obra está escrita por unha das persoas que coñecen mellor a realidade social do idioma galego.
Dirixido aos que queren reflexionar libremente sobre a lingua. Un libro con moitas preguntas como estas:
Por que cando Europa esta a construír grandes rexións e o mundo camiña cara a globalización, en Galiza óptase por afondar as distancias culturais con Portugal e Brasil? Por que en Galiza practicamente non se estuda o Portugués?...
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 349
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary