limiaricono
a pedido

Siro. Grandes pintores

Lopez Lorenzo, Siro

Deputación A Coruña
Cartoné, Grande formato

40.00
bolsapedido
carro de compra

Este é o libro da miña vida, e quero recordar ao meu paí, un galego, un albanel humilde que o prenderon na guerra por actuar co Coro Toxos e Froles na República, e que me deixou en herdanza algo tan marabilloso como o humor, que me serviu para darme de comer e para facerme querer, ... Siro López.
 a menú

Limiar libros, pedido, ordem
iniCARTA DE PEDIDO/ORDER FORM  Ex./Unit Email(*) País/Country(*)  
Nome/Name(*) Apelidos/Last name(*) Nº de control (*) 817 escriba (*) Necesario/Necessary
Dir./Address Andar C.Postal Cidade Prov.  
Teléfono Pago por/payment by Publicidade?     icolimiar