Isaac. DVD

Intérpretes: Guionista: / Carlos Vázquez

Dirección: Xosé Abad
Xénero: Documental, historia
Idioma: galego

Achegamento ao sentido de humor e a clarividencia dun dos personaxes máis fértiles e relevantes da Galicia do noso tempo: Isaac Díaz Pardo. Merecedor de innumerables premios e recoñecementos, proxectou a creación dunha serie de empresas recuperadoras da memoria histórica de Galicia, convertidas logo en realidade, como a restauración do complexo de Sargadelos e o seu Seminario de investigación, o Museo Carlos Maside, Ediciós do Castro, Seminario de Estudos Galegos, Laboratorio de Industria e Comunicación, e o Instituto Galego de Información. Neste documental fala o propio Don Isaac e mais dúas ducias de personalidades máis. Estrea 28/9/07.
 a menú

FORMULARIO DE PEDIDO / ORDER FORM

Exemplares/Unit Pagamento con, ou/payment by, or

Nome/Name(*)  1ºApelido/Last name(*)  
 2ºApelido  
Enderezo/Address  Andar C.Postal  
Localidade      Provincia       
Teléfono fixo/Telephone Teléfono móbil/Mobile   
País/Country(*) Email(*)   Escriba nº de control 543
Comentarios/Comment       ¿ Publicidade?    
(*) Necesario/Necessary
www.limiarlibros.com